Pitkäaikaishoidon toimintayksiköissä kartoitetaan keväällä hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyyttä ja mikrobilääkkeiden käyttöä

Julkaisuajankohta 21.3.2024 11.03
Uutinen

Suomen pitkäaikaishoidon toimintayksiköissä kartoitetaan kevään 2024 aikana hoitoon liittyviä infektioita ja mikrobilääkkeiden käyttöä. Selvitys on osa Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n koordinoimaa Euroopan laajuista poikkileikkaustutkimusta (Healthcare-associated infections and antimicrobial use in European long-term care facilities, HALT-4).

Suomessa tiedonkeruu toteutetaan huhti-toukokuussa. THL on rekrytoinut toimintayksiköitä mukaan selvitykseen yhteistyössä hyvinvointialueiden infektioasiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on saada mukaan vähintään 80 pitkäaikaishoidon toimintayksikköä.  

Osallistujien tueksi tarjolla monenlaista materiaalia

THL on suomentanut ECDC:n protokollaan perustuvan käsikirjan, tiedonkeruulomakkeet ja koulutusmateriaalin osallistujien käyttöön. Käsikirja liitteineen löytyy nyt THL:n verkkosivuilta. Lisäksi hyvinvointialueiden ja osallistuvien toimintayksiköiden yhteyshenkilöille on tarjolla koulutus- ja lisämateriaalia suljetussa verkkotyötilassa.

Vastaava tiedonkeruu (HALT-3) toteutettiin Suomessa vuonna 2017, jolloin siihen osallistui 175 pitkäaikaishoidon toimintayksikköä.

Lisätiedot

Prevalenssiselvitys pitkäaikaishoidon yksiköille (THL)

Lisätietoa tutkimuksesta:
halt4(a)thl.fi

Ikääntyminen Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset antibioottiresistenssi - Infektiotaudit ja rokotukset