Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi

Julkaisuajankohta 14.4.2016

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi -aluekierros käynnistyy 19.4. Tampereella.

Aluekierroksen seminaareissa tehdään tunnetuksi lakia ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) sekä siihen liittyvää Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmaa. Ohjelma tukee kunnissa ja alueilla tehtävää lakisääteistä työtä. Seminaareissa luodaan katsaus tämänhetkiseen alkoholi-, tupakka-, huume- ja rahapelitilanteeseen, tutustutaan ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman tähtiin, eli keskeisimpiin hyviin käytäntöihin sekä hahmotellaan tulevaisuuden ehkäisevää päihdetyötä uusissa maakunta- ja kuntarakenteissa. 

Päihteiden käyttö liittyy esimerkiksi väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kasvuun, työkykyyn, turvallisuuteen ja lapsiperheiden hyvinvointiin. Viime vuosina suomalaisten päihteiden käytössä on nähtävissä myönteisiä merkkejä, kuten alkoholin kokonaiskulutuksen lasku ja nuorten vähentynyt humalajuominen ja tupakointi. Saavutettua myönteistä käännettä kannattaa yhä vahvistaa hyödyntämällä monipuolisesti toimivaksi todettuja keinoja. 

Alueet poikkeavat toisistaan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden suhteen

Ehkäisevän päihdetyön tarpeet vaihtelevat alueittain. Siksi on tärkeää perustaa kunnan ja alueen ehkäisevä päihdetyö tietoon päihdetilanteesta. Alati niukkenevien resurssien aikana kannattaa suunnata toimintaa keinoihin, jotka ovat toimivaksi havaittuja. Esimerkiksi ehkäisevässä työssä saatavuuden sääntely tarjoaa uusia mahdollisuuksia tehostaa paikallista työtä.

Myös päihteiden käytön puheeksiotto ja siihen liittyvä lyhytneuvonta ovat menetelmiä, joiden teho ja vaikuttavuus on tutkittu. Menetelmien käyttöönotossa on kuitenkin vielä haasteita koko maassa. Tehostamisen mahdollisuuksia kunnissa ja alueilla on vielä ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuden haltuunotossa. Nyt on hyvä mahdollisuus tarkistaa kunnassa tai alueella tehdyn ehkäisevän päihdetyön tavat ja rakenteet. Uudistettu laki antaa siihen raamit ja ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma sisällön. Kunnan tahtotila päihdehaittojen ehkäisyyn on avainasemassa laadukkaan ehkäisevän päihdetyön toteutuksessa. 

Tule kuulolle aluekierrokselle 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestää aluekierroksen yhteistyössä aluehallintovirastojen, sosiaali- ja terveysministeriön ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n sekä paikallisten kumppanien kanssa. Aluekierros on suunnattu kuntien ja alueiden terveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön ja alkoholihallinnon toimijoille, kuntajohdolle, kunnan eri hallintokuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, poliisille, järjestöille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Seminaareja järjestetään kevään ja kesän aikana Tampereen lisäksi viidellä muulla paikkakunnalla: 20.4. Mikkeli, 26.4. Turku, 25.5. Rovaniemi, 1.6. Helsinki. Lisäksi myöhemmin tarkentuu Oulussa järjestettävän seminaarin päivä.

Ohjelmat ja ilmoittautumiset

 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet alkoholi - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet ehkäiseväpäihdetyö - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet huumeet - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelit - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet tupakka - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet