Rahapelaamisen puheeksiotto voi ehkäistä vakavan rahapeliongelman kehittymisen – sote-ammattilaisille suunnattu opas uudistettu

Julkaisuajankohta 30.8.2021

Rahapelaaminen puheeksi –tukiaineisto tarjoaa sote-ammattilaisille selkeän toimintamallin rahapelaamisen puheeksiottoon, ongelman tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan. Tukiaineiston uudistuksessa päivitettiin sisältöä, selkiytettiin rakennetta sekä havainnollistettiin puheeksiotto-toimintamallia.

Pelaaminen voi aiheuttaa pahimmillaan erilaisia talouteen, ihmissuhteisiin ja terveyteen liittyviä vakavia haittoja. Tukiaineiston avulla ammattilainen voi auttaa riskitasolla pelaavaa pohtimaan omaa rahapelaamisen tasoaan jo ennen kuin tilanne kehittyy varsinaiseksi rahapeliongelmaksi asti. Lisäksi ammattilainen voi tukiaineiston ohjauksella tunnistaa rahapeliongelman ja antaa asiakkaalle lyhytneuvontaa niin, että tilanne saadaan hallintaan. 

Riskitason rahapelaamisen tunnistaminen on tehokas keino ehkäistä rahapeliongelman kehittyminen. Rahapelaamisen voi ottaa puheeksi asiakkaan kanssa esimerkiksi samassa yhteydessä, kun kysytään päihteiden käytöstä tai taloudellisesta tilanteesta. 

”Pelaatko rahapelejä?” on hyvä keskustelun avaus

Oppaassa on valmiita kysymyksiä, joita voi suoraan hyödyntää keskustelussa asiakkaiden kanssa. Liikkeelle voi lähteä kysymällä yksinkertaisesti pelaako asiakas rahapelejä. Aineistossa kuvataan havainnollisesti, miten tämän jälkeen voi tilannetta lähteä kartoittamaan.

Tukiaineisto sisältää konkreettisia menetelmiä kuten arvioinnissa käytettäviä mittareita ja lomakkeita asiakastyön tueksi. Aineisto pohjautuu motivoivan haastattelun toimintatapaan, jonka avulla voi vahvistaa asiakkaan muutosmotivaatiota ja hänen itsereflektiotaan sekä auttaa häntä löytämään itse ratkaisuja pulmallisiin tilanteisiin. 

Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineisto muodostuu kolmesta osiosta, jotka voi käydä läpi esimerkiksi peräkkäisillä käyntikerroilla: 

  1. rahapelaamisen puheeksiottaminen, riskitason ja mahdollisen rahapeliongelman tunnistaminen sekä asiakkaan pelitapojen tarkastelu
  2. rahapelaamisen haittojen ja hyötyjen tarkastelu sekä muutostavoitteen asettaminen
  3. tavoitteessa pysymisen seuraaminen ja jatkotuen tarpeen arviointi

”Olen tukiaineistosta ilahtunut. Aineistossa on hyvät askelmerkit asiakasta ajatellen. Oppaaseen voi luottaa ja sieltä löytyy selkeä apu asiakastyöskentelyyn”, kommentoi päihde- ja pelityön sote-ammattilainen.

Aineisto  sote-ammattilaisten työn tueksi

Aineiston uudistustyö on tehty yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n sekä Peliklinikan kanssa.

”Meillä THL:llä tehdään tällä hetkellä paljon asioita sote-ammattilaisten rahapelihaittaosaamisen kehittämiseksi. Itse koen, että puheeksiotto on teemana ehkä kaikkein tärkeintä tässä työssä”, sanoo erikoissuunnittelija Heidi Ruohio THL:stä.

”Uudistunut tukiaineisto toimii hyvin myös rahapelihaittojen ehkäisyssä. Rahapelaamisen puheeksiotto, riskitason rahapelaamisen tunnistaminen sekä asiakkaan pelitapojen tarkastelu on tärkeä osa tätä prosessia ja sitä, ettei pelaamisesta kehity asiakkaalle vakavampia haittoja”, toteaa EHYT ry:n asiantuntija Eija Pietilä.  

Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineisto on ladattavissa maksutta Julkarista ja tilattavissa THL:n kirjakaupasta. Aineistoon läheisesti liittyvä Avaimia rahapeliongelman hallintaan -opas on myös päivitetty, julkaisu toimii asiakkaalle omatoimisen muutoksen tukena.

Lähde

Rahapelaaminen puheeksi: Puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta

Lisätietoa

Avaimia rahapeliongelman hallintaan –oma-apuopas

THL-blogi: Rahapelaamisesta kysyminen kannattaa ottaa osaksi asiakastyön rutiineja

EHYT ry: Rahapelaaminen puheeksi -podcast

THL:n Rahapelit -verkkosivut

Heidi Ruohio
erikoissuunnittelija
THL
029 524 7647
[email protected]

Eija Pietilä
asiantuntija
EHYT ry
050 5514 7658
[email protected]
 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelit - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet