Rahapelit

Rahapelaamisesta aiheutuvat haitat koskettavat suoraan tai välillisesti satoja tuhansia suomalaisia.

Arpajaislain pykälän 52 mukaan arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvia haittoja on seurattava ja tutkittava. Tästä ja rahapelien toimeenpanoon liittyvien haittojen arvioinnista, sekä haittojen ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM). THL toteuttaa tehtävää STM:ltä saamansa toimeksiannon mukaisesti.

Haittoihin on mahdollista vaikuttaa vastuullisella rahapelipolitiikalla, muilla ehkäisevän työn keinoilla sekä riittävillä tuki- ja hoitopalveluilla.

Lue lisää rahapelaamisesta: