Rahapeliongelman hoidolla on Käypä hoito -suositus — taloudellinen toipuminen kestää usein pitkään

Julkaisuajankohta 8.5.2024 9.47
Uutinen

Rahapelaamisen aiheuttamat peliongelmat ovat lisääntyneet, vaikka entistä harvempi pelaa rahapelejä. Rahapeliongelman hoidon vastuu kuuluu hyvinvointialueille. Tuki ja hoito voivat olla esimerkiksi neuvontaa, psykososiaalista hoitoa tai vertaistukiryhmiä. Pelaajan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne on huomioitava. Myös pelaajan läheisten mahdollisesti tarvitsema tuki on kartoitettava.

Rahapeliongelman hoidossa tarvitaan usein moniammatillista yhteistyötä. Rahapeliongelmasta toipumiseen liittyy olennaisesti myös taloudellinen toipuminen, joka on tärkeää huomioida tukea ja hoitoa suunniteltaessa ja tässä erityisesti moniammatillinen yhteistyö sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa on tärkeää. Tutkimuspäällikkö Sari Castrén ja erikoissuunnittelija Heidi Ruohio kertovat rahapeliongelman hoidosta Mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet uutiskirjeen haastattelussa. 

Millaisia ovat tilanteet, joissa rahapelaaminen on aiheuttanut syyn hakeutua hoitoon?

Hoitoon hakeutumisen polut ja syyt vaihtelevat. Rahapeliongelma näyttää olevan harvoin ensisijainen hoitoon hakeutumisen syy. Hoitoon saatetaan hakeutua esimerkiksi muiden mielenterveyden häiriöiden tai päihdehäiriöiden takia. Talousvaikeudet ja velkaantuminen rahapelaamisen vuoksi on usein kimmokkeena avun hakemiselle, ja avun hakija saattaakin toivoa nopeaa ratkaisua juuri talousongelmaan, eikä välttämättä niinkään rahapeliongelmaan, Heidi Ruohio kertoo.

Rahapeliongelmaan liittyy stigmaa ja häpeää. Ongelmaa salataan. Tutkimusten mukaan, ongelma kytee piilossa keskimäärin 7–10 vuotta, ennen kuin sen vuoksi hakeudutaan hoitoon. Kun ongelmat pysyvät piilossa, rahapeliongelmasta kärsivän ahdinko, velkataakka ja kuormitus kasvavat, sanoo Sari Castrén.

Miten rahapeliriippuvuutta eli ongelman vakavinta muotoa hoidetaan?

Sari Castrén on ollut mukana laatimassa ensimmäistä rahapeliongelmaa koskevaa Käypä hoito -suositusta, joka valmistui viime syksynä. Siinä rahapeliriippuvuus on luokiteltu ensimmäistä kertaa toiminnalliseksi riippuvuushäiriöksi, josta aiheutuu haittaa esimerkiksi taloudelle, tunne-elämälle, ihmissuhteille, työnteolle ja opiskelulle.

Sote-ammattilaiset ovat tärkeässä asemassa usein salatun ja hävetyn rahapeliongelman tunnistamisessa. 

Rahapeliriippuvuuden hoidossa kokonaistilanteen arvioiminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta hoito integroituu kokonaisvaltaisesti potilaan tilanteeseen. Ensisijaiseksi hoidoksi suositellaan kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja motivoivaa haastattelua, joista on vahvin näyttö. Lääkehoidoista näyttö on toistaiseksi vähäisempää.

Rahapeliriippuvuutta hoidettaessa on tärkeää ottaa huomioon se, että diagnostisoituun rahapeliriippuvuuteen liittyy suurentunut itsetuhoisuuden riski. Se on 15-kertainen muuhun väestöön verrattuna. Riski on erityisen suuri niillä, joilla esiintyy samanaikaisesti muita riippuvuuksia tai muita psykiatrisia sairauksia, Castrén sanoo.

Rahapelaaminen voi aiheuttaa kovat velat. Miten talousvaikeuksista voi toipua?

Talousvaikeuksista toipuminen vaatii usein ulkopuolista tukea ja kuntoutumista. Rahapeliongelman hoitoon hakeutuvista useimmilla on velkaa. Velan määrä vaihtelee ja on sidoksissa henkilön työllisyys-, talous- ja varallisuustilanteeseen. 

Vaikka velkaa ei olisi, talousvaikeuksia aiheutuu siitä, että rahat kuluvat pelaamiseen. Talousvaikeudet voivat vaikuttaa monelle elämän osa-alueelle ja myös toipuminen on kokonaisvaltaista, kertoo Heidi Ruohio.

Pelaamisen loppuminen auttaa jo paljon, kun rahaa ei enää kulu pelaamiseen. Toipumisen alussa on tärkeää saada selvyys epäselville asioille, kuten minkä verran velkaa on, miten ulosotto toimii ja miten velkoja maksetaan takaisin. Eri kohdissa toipumista voi olla tarve erilaiselle tuelle rahapeliriippuvuuden hoidon lisäksi, kuten talous- ja velkaneuvonnalle, työllisyyspalveluille tai sosiaalihuollon palveluille.

Taloudellinen toipuminen vie aikaa ja on riippuvainen asiakkaan henkilökohtaisesta tilanteesta. Usein toipumisen alussa taloudellinen tilanne voi tuntua kaoottiselta, ja sen rauhoittaminen sekä esimerkiksi asumisen turvaaminen antaa rauhan myös rahapeliongelman hoidolle. Myöhemmin, kun pelaamattomuus on jatkunut jo pidempään, voi olla aika esimerkiksi velkajärjestelyn hakemiselle. Tähän voi mennä useita vuosia, kertoo Heidi Ruohio.

Mistä saa apua talousvaikeuksiin?

Hyvinvointialueiden sosiaalipalvelut, talous- ja velkaneuvonta, talousneuvola ja järjestöjen neuvontapalvelut ovat usein ensimmäisiä kontakteja talousvaikeuksissa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten on hyvä tuntea alueensa palvelut myös talousvaikeuksissa. Talousvaikeuksiin ja niiden selvittämiseen sekä ulosottoon liittyy yhä paljon myyttejä ja pelkoja. Onkin tärkeää, että asiakkaita kohtaavat ammattilaiset lieventävät näitä pelkoja ja rohkaisevat olemaan yhteydessä tarvittaviin palveluihin, sanoo Ruohio.

Tulisiko sote-ammattilaisten osata neuvoa myös taloudellisen toipumisen asioissa?

Taloudellinen toipuminen on keskeinen osa rahapeliongelmasta toipumista. Vaikka talous- ja velkaneuvonnan ammattilaiset ovat parhaita asiantuntijoita talouteen liittyvissä asioissa, sote-ammattilaisen on hyvä tietää pääpiirteissään, mitä siellä tapahtuu. 

Sote-ammattilainen on myös tärkeänä tukena asiakkaalle, kun talous- ja velka-asioita aletaan selvittää. Usein velkaantuneet asiakkaat tarvitsevat keskustelutukea ja motivointia myös uudenlaisen rahasuhteen luomiseen ja tulevaisuuteen sopeutumiseen, kertoo Ruohio.

Vinkkinä, että hyvinvointialueiden tukena rahapeliongelman tuen ja hoidon palvelujen kehittämisessä sekä ammattilaisten osaamisen vahvistamisessa toimii vuoden 2024 alussa käynnistynyt Pelihaittaverkosto. Verkosto on avoin kaikille ammattilaisille ja siihen voi liittyä THL verkkosivuilta, kannustaa Sari Castrén.

Lisätietoa

Käypä hoito-suositus: Rahapeliongelma
Ilmoittaudu Pelihaittaverkostoon
Heiskanen ym 2021: Rahapeliongelman hoidon saatavuus Suomessa  – kuntakyselyn tuloksia
Heiskanen ym 2024: Rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen muuttuvassa  rahapeliympäristössä: tuloksia ammattilaiskyselyistä
Rahapeliongelma : pelaajan läheisten kohtaaminen ja tilanteen arviointi, 2022, Tiedä & toimi, THL

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelaaminen - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet