Yhteistyö ja verkostot

Rahapelihaittoja ehkäistään ja vähennetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja tässä työssä hyödynnetään verkostoja. Alla kuvataan osa näistä yhteistyöhankkeista ja verkostoista.

Pelihaittaverkosto

Vuoden 2024 alussa käynnistyi Pelihaittaverkosto, joka toimii rahapelihaittatyön valtakunnallisena yhteistyöverkostona sote-ammattilaisille. Uusi verkostomainen rakenne keskittyy rahapelihaittatyön tuki- ja hoitopalveluiden kehittämiseen alueilla 

  • kokoamalla keskeiset toimijat yhteen 
  • tarjoamalla tukea ja osaamisen vahvistamista ammattilaisille 
  • parantamalla palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta 
  • jalkauttamalla tietoa ja hyviä käytäntöjä

Pelihaittaverkosto on suunnattu ammattilaisille, jotka tapaavat työssään ihmisiä, joilla on rahapelaamisen aiheuttamia haittoja ja ongelmia. 

Infograafin sisältö on kerrottu tekstissä.

Pelihaittaverkosto tulee vastaamaan muuttuneisiin kehittämistarpeisiin sote-palveluissa. Vuoden 2023 alusta voimaan tulleet sosiaali- ja terveydenhuoltolakien uudistukset nostivat riippuvuuspalvelut ja sitä myötä rahapeliongelman hoidon osaksi päihdepalveluita. Samassa muutoksessa palvelujärjestelmämme muuttui ja sote-palvelut tuotetaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin tuottamana alueiden asukkaille. 

Verkoston jäsenet saavat tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, ja heitä voidaan kutsua mukaan kehittämään tulevaisuuden pelihaittatyötä. Pelihaittaverkostoa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Liity Pelihaittaverkostoon tästä! (Webropol-lomake)

Lisätietoja

Tanja Airaksinen
THL
puh. 029 524 7574
[email protected]

Puhutaan rahapelaamisesta -verkosto

Puhutaan rahapelaamisesta -verkosto kokoaa yhteen rahapelaamisen haittojen kanssa työskentelevien tahojen viestijät ja viestintää tekevät toimijat. Verkostoon kuuluvat THL ja A-klinikkasäätiö, EHYT ry, Peluuri, Takuusäätiö, Tiltti (Sininauhaliitto), Sovatek-säätiö, Kuopion kriisikeskus (Pelituki), Pelirajaton (Sosped-säätiö) sekä RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiö.

Lisätietoja

Teresa Tenkanen
Takuusäätiö
[email protected]

Osaamisen kehittämisen verkosto, OK-verkosto

Osaamisen kehittämisen verkosto on perustettu vuonna 2021 rahapelihaittakoulutuksia järjestävien tahojen työn valtakunnallisen koordinaation tueksi ja yhteistyön parantamiseksi. OK-verkosto kokoontuu noin 2 kk välein keskustelemaan osaamisen kehittämisen teemoista, esittelemään ajankohtaisia koulutuskokonaisuuksia ja -materiaalia sekä suunnittelemaan yhteistyötä. Verkostossa on mukana THL:n lisäksi EHYT ry, Pelituki/Sovatek-säätiö, Peluuri ja A-Klinikkasäätiö sekä erinäisiä aiheeseen liittyviä hankkeita.

Lisätietoja

Heidi Ruohio 
THL
[email protected]

Peliverkko

Peliverkko on pelitutkijoiden ja asiantuntijoiden verkosto, joka tarjoaa osallistujille mahdollisuuden esitellä eri vaiheissa olevia tutkimushankkeitaan, sekä mahdollisuuden verkostoitumiseen. Peliverkkoon ovat tervetulleita raha- tai digipelaamisen parissa työskentelevät. Peliverkko kokoontuu neljästi vuodessa. Esityksiä on tavallisesti kaksi joka kokoontumiskerralla. Peliverkkoa koordinoivat Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Peliverkon periaatteet:

  • peliverkkoon voivat liittyä raha- tai digipelaamisen parissa työskentelevät
  • peliverkkoon voi liittyä tai siitä voi erota lähestymällä koordinaattoreita
  • peliverkon esitykset käsittelevät tutkimusta
  • peliverkon esitysten sisältöä ei tule käsitellä julkisesti ilman esittäjän lupaa. Peliverkossa tulee voida esitellä luottamuksella julkaisemattomia tutkimustuloksia tai tutkimussuunnitelmia.

Koordinaattorit

Michael Egerer
Helsingin yliopisto
[email protected]

Jani Selin
THL
[email protected]