Sairaaloiden tuottavuus laski ensimmäistä koronavuotta 2020 alemmalle tasolle

Julkaisuajankohta 26.6.2024 10.00
Uutinen

Vuonna 2022 sairaaloiden palvelutuotanto laski alle vuoden 2020 tason. Koronaepidemia aiheutti tuottavuuden heikkenemisen vuonna 2020.

”Vuonna 2022 sairaaloiden tuottavuutta heikensivät koronaepidemian jatkuminen ja hoitohenkilökunnan saatavuusongelmat sekä sote-uudistuksen valmistelu. Terveydenhuollon työvoimapulan seurauksena erityisesti jatkohoitopaikkaan siirtoa odottaneiden määrä erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla lisääntyi. Näistä syistä kiireetöntä erikoissairaanhoitoa, erityisesti leikkaustoimintaa, jouduttiin perumaan”, kertoo THL:n erityisasiantuntija Seija Tuukkanen.

Vuoden 2022 kustannusten kehitykseen vaikutti myös tarkastelujakson yleistä inflaatiokehitystä korkeampi inflaatio, joka johtui erityisesti energian hinnannoususta ja korkotason noususta. 

Viivakuvio tilastosta
Sairaaloiden tuottavuuden kehitys vuosina 2018–2022.

Sekä yliopisto- että keskussairaaloiden tuottavuus laski

Vuoden 2022 aikana yliopistosairaaloiden palvelutuotanto väheni, erityisesti vuodeosastohoitojaksot. Kustannukset säilyivät vuoden 2021 tasolla. 

Tuottavimmat yliopistosairaalat vuonna 2022 olivat Tampereen ja Oulun yliopistolliset sairaalat. Tuottavuus laski eniten Helsingin yliopistollisessa sairaalassa.

Vuoden 2022 aikana keskussairaaloiden somaattisen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto väheni, erityisesti vuodeosastohoitojaksot ja päivystyskäynnit. Myös keskussairaaloiden kustannukset säilyivät lähes vuoden 2021 tasolla.

Tuottavimmat keskussairaalat olivat Satakunnan ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalat. Tuottavuus laski eniten Päijät-Hämeen keskussairaalassa.

Julkisen somaattisen erikoissairaanhoidon kustannuksista yli 99 prosenttia aiheutuu yliopisto- ja keskussairaaloiden toiminnasta. Vuonna 2018 vastaava luku oli 94,4 prosenttia

Pohjois-Karjalassa pienimmät tarvevakioidut laskennalliset kustannukset asukasta kohden

Alhaisimmat somaattisen erikoissairaanhoidon laskennalliset kustannukset vuonna 2022 koko maahan verrattuna olivat Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä, 16 prosenttia alle maan keskitason. Samaan aikaan tarvevakioitu palvelujen käyttö oli Pohjois-Karjalassa seitsemän prosenttia alle maan keskitason.

Tarvevakiointi ottaa huomioon alueiden erilaiset palvelutarpeet ja parantaa alueiden sosiaali- ja terveydenhuollon menojen vertailukelpoisuutta.

”Pohjois-Karjala sai palvelujen vähäisestä käytöstä ja hyvästä tuottavuudesta laskennallista säästöä noin 32 miljoonaa euroa”, Tuukkanen toteaa.

Lue lisää sairaaloiden tuottavuudesta 

Lisätietoja

Seija Tuukkanen
erityisasiantuntija
puh. 029 524 7413
[email protected] 

Petri Matveinen
erityisasiantuntija
puh. 029 524 7682
[email protected] 

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen tilastouutinen