Sosiaali- ja terveyspalvelujen luokituksesta pyydetään kommentteja

Julkaisuajankohta 2.5.2024 10.20
Uutinen

THL pyytää lausuntoja päivitetystä sosiaali- ja terveyspalvelujen luokituksesta. Uusittu luokitus on kommentoitavissa toukokuun 2024 ajan. Päivityksessä on vähennetty luokkien päällekkäisyyksiä ja lisätty puuttuvia palveluja. Myös luokituksen käyttötarkoituskuvaus uusiutuu täysin.

Kommentoimalla luokitusta tietojärjestelmätoimittajat voivat edistää luokituksen käyttökelpoisuutta palveluiden luokitteluun omissa järjestelmissään. Uusittua luokitusta tulisi voida hyödyntää laajasti palveluiden luokitteluun tietojärjestelmissä myös tulevaisuuden käyttötarpeissa.

Kirjaamisesta vastaavien ammattilaisten kannattaa tutustua luokitukseen ja arvioida onko luokitus riittävän selkeä myös asiakkaan näkökulmasta ja onko mahdolliset päällekkäisyydet poistettu. Tiedonhallinnan asiantuntijoiden kommenttien avulla voidaan edistää kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehitystä. 

Kommentoitavana olevalla luokituksella kuvataan asiakkaalle tarjottavia sosiaali- ja terveyspalveluja sisällöllisesti. Uudistettu luokitus tulee toimimaan perustana sosiaali- ja terveyspalvelujen luokittelulle, joten se tulee tulevaisuudessa laajasti käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin.

Tietojärjestelmissä sosiaali- ja terveyspalvelujen luokitukselle tiedossa olevia alkuvaiheen suoria käyttökohteita ovat 

  • terveydenhuollon ajanvarausten Kanta-toteutukset ja
  • kansallisesti hyvinvointialueilta kerättävän asiakaspalautteen palvelutieto. 
  • Palvelutapahtumauudistuksen taustaselvityksessä luokitus on myös tunnistettu mahdolliseksi terveydenhuollon palvelutapahtumien kuvaamisessa hyödynnettäväksi luokitteluksi.

Luokituksesta on myös kirjattu vastaavuudet taloustietojen raportoinnissa käytettävään AURA-palveluluokitukseen. 

Päivitetty luokitus toimii pohjana modulaariselle palvelujen luokittelulle, jonka tarkoitus on yhtenäistää palvelujen luokittelua sekä sosiaali- että terveydenhuollossa. Tavoitteena on, että palveluja voidaan kuvata eri käyttökohteisiin sopivina kokonaisuuksina luokituksia yhdistämällä. 

Lausuntoja luokituksesta toivotaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisesta ja tiedonhallinnasta vastaavilta ammattilaisilta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittajilta.

Ohjeet ja materiaali Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluluokituksen kommentointiin

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluluokitusta kehitetään Suomen kestävän kasvun ohjelmassa (RRP). THL on saanut rahoitusta Kestävän kasvun ohjelmaan EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).
Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP)



 

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta rrp - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla sostiedonhallinta