Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP)

Kesto:

1.1.2022–31.12.2025

Vastuuyksikkö:

Tiedonvälittäjät

Muualla verkossa:

Hymyilevä lapsi suojaa katsettaan auringolta. Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

THL toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmassa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan liittyvien pilareiden 3 ja 4 projekteja, joiden tavoitteina on:

  • vauhdittaa työllisyysasteen ja osaamistason nousua
  • purkaa koronaepidemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa
  • edistää hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista
  • vahvistaa vaikuttavuusperusteista ohjausta ja kansallista sote-tietopohjaa
  • tukea hyvinvointialueita hoitotakuuta edistävien digitaalisten palvelujen käyttöönottoa.

Tuki hyvinvointialueille

Tarjoamme alueellisille hankkeille kehittämisen tukea, kuten koulutusta ja verkostoja. Asiantuntijatukemme tavoitteena on sujuvoittaa alueellista kehittämistyötä ja varmistaa, että alueilla syntyvät tuotokset vastaavat kansallisia määrityksiä ja ohjeistuksia.

Annamme hyvinvointialueille asiantuntija-apua toimintamallien kehittämisessä ja tuemme niiden käyttöönotossa. RRP-hankkeissa kehitetyt toimintamallit ovat kehittäjien hyödynnettävissä Innokylässä. 
Suomen kestävän kasvun ohjelma (Innokylä)

Yhteistyökumppanit

THL:n yhteistyökumppaneita Suomen kestävän kasvun ohjelmassa ovat aluehankkeet hyvinvointialueilla, DigiFinland Oy, Digi- ja väestötietovirasto (DVV), Kansaneläkelaitos (Kela), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Työterveyslaitos (TTL).

Rahoitus

Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU). Pilarin 4 ja osin pilarin 3 rahoituksesta Suomessa vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Ohjelmaa toimeenpannaan kaikilla hyvinvointialueilla.

Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU

Tilaa hankeuutiset

Kerran kuussa ilmestyvissä hankeuutisissa kerromme yhteistyöalueilla toteutettavien hankkeiden ja THL:n kansallisten projektien etenemisestä sekä muista ohjelman ajankohtaisista asioista.

Tilaa Suomen kestävän kasvun ohjelman hankeuutiset sähköpostiisi