Sosiaalihuollon rakenteisen kirjaamisen tukitilaisuudet syksyllä 2024

Julkaisuajankohta 5.6.2024 18.00
Uutinen

Julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelunantajat ovat ottaneet jo isoja harppauksia rakenteisen kirjaamisen käyttöönotossa. Syksyllä 2024 THL tarjoaa jälleen tukitilaisuuksia käyttöönottojen tueksi. Hyvinvointialueiden kannattaa tiedottaa tilaisuuksista myös alueensa yksityisille palveluntuottajille.

Tiesitkö, että Kanta-palveluihin tallennetaan jo aktiivisesti esimerkiksi rakenteisia asiakaskertomusmerkintöjä? Rakenteisen kirjaamisen koulutukset ja käyttöönotot etenevät nyt vauhdikkaasti, kun tietojärjestelmätoimittajat ovat saaneet uusia ratkaisuja toimitettua hyvinvointialueilla ja yksityisille palveluntuottajille.

Syksyn 2024 tilaisuudet

Jotta organisaatioiden johdolla, lähiesihenkilöillä ja kirjaamisen kehittäjätyöntekijöillä olisi ajantasaisin koulutusmateriaali käytettävissään, THL järjestää kolme tilaisuutta rakenteisen kirjaamisen käyttöönoton tueksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset infotilaisuudet

Toimintakykytiedon rakenteinen kirjaaminen perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiin, kansallisiin tietorakenteisiin. Toimintakykytietoa varten on määritelty kaksi rakenteista tietosisältöä: merkintä toimintakyvystä ja toimintakykyarvio.

Tule kuulemaan miten mahdollistetaan toimintakykytiedon kertakirjaaminen esimerkiksi iäkkäiden palveluissa. Samalla saat itsellesi käyttöön koulutusmateriaalit, joita voit hyödyntää oman organisaatiosi koulutuksissa.

Näitä kysyttiin -tunnit

Näitä kysyttiin -tunneilla täsmennetään ja syvennetään rakenteisen kirjaamisen käytäntöjä. Tunteja varten kootaan sosiaalihuollon asiakastietojen rakenteiseen kirjaamiseen liittyviä teemoja ja kysymyksiä, joita hyvinvointialueilla ja yksityisissä organisaatioissa pohditaan. Tunneilla käsiteltäviä kysymyksiä kerätään esimerkiksi tilaisuuksissa ja verkostoissa. Voit jättää ehdotuksesi kysymyksestä tai teemasta myös tapahtumailmoituksesta löytyvällä lomakkeella.

Syksyn tunneilla keskitytään kaikille kirjaajille oleellisiin asiakaskertomusmerkintöihin, asiakkuus- ja asia-asiakirjoihin. Näitä kysyttiin -tuntien materiaalit ovat myös vapaasti hyödynnettävissä organisaation omaan koulutuskäyttöön.

Tukitilaisuudet järjestetään kaikki Teams-yhteydellä. Tilaisuuksien tarkemmat tiedot löytyvät THL:n tapahtumakalenterista. Muutokset ajankohtiin ovat mahdollisia, joten tarkista aina viimeisin tieto verkkosivuilta tai THL:n tapahtumakalenterista. 

Tervetuloa mukaan!

Uusi Tiedä ja toimi -kortti avaa rakenteista kirjaamista ammattilaisille

Tiedä ja toimi -kortit tiivistävät tärkeitä teemoja yksinkertaisiin muotoon. Tutustu rakenteista kirjaamista avaavaan korttiin ja ota se osaksi organisaatiosi ohjeita.

Tiedä ja toimi: Tiesitkö tämän rakenteisesta kirjaamisesta? (julkari.fi)

Perheoikeudelliset palvelut saavat omat tilaisuutensa seuraavaksi

Perheoikeudellisten palvelujen kirjaamiseen liittyviä määrittelyjä on työstetty aihealueen ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on julkaista palvelutehtävään liittyvät valmiit asiakasasiakirjarakenteet maaliskuussa 2025 ja aloittaa rakenteisen kirjaamisen tukitilaisuudet tämän jälkeen. 

Lue lisää rakenteisen kirjaamisen tuesta

Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU

Sosiaalihuollon rakenteisen kirjaamisen edistämistä kehitetään Suomen kestävän kasvun ohjelmassa (RRP). Ohjelman rahoitus tulee EU:n elpymisvälineestä.

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla sostiedonhallinta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla