Toimintakykytiedon rakenteinen kirjaaminen

Toimintakykytiedon rakenteinen kirjaaminen

Keskiviikko 9.10.2024 klo 13.00 –  14.30

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tilaisuus liittyy asiakastietolain toimeenpanoon, jonka myötä sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- ja potilastiedot kirjataan rakenteisesti ja tallennetaan Kanta-palveluihin. Tilaisuudessa käydään läpi toimintakykytiedon rakenteista kirjaamista.

Toimintakykytiedon rakenteinen kirjaaminen perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiin, kansallisiin tietorakenteisiin. Toimintakykytietoa varten on määritelty kaksi rakenteista tietosisältöä: merkintä toimintakyvystä ja toimintakykyarvio.

Tule ensimmäistä kertaa järjestettävään tilaisuuteen kuulemaan miten mahdollistetaan toimintakykytiedon kertakirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Samalla saat itsellesi käyttöön koulutusmateriaalit, joita voit hyödyntää oman organisaatiosi koulutuksissa.

Onko sinulla teema tai kysymys, jota toivoisit käsiteltävän tilaisuudessa? Lähetä se ennakkoon viimeistään 18.9.2024. Kysymyksiä hyödynnetään tilaisuuden sisällön suunnittelussa. 

Lähetä kysymys (Webropol.fi)

Ennen tilaisuutta suosittelemme tutustumaan seuraaviin materiaaleihin: 

Tavoite

 • Kuvata toimintakykytiedon kirjaamisen kokonaisuutta
 • Opastaa toimintakykytiedon rakenteisten tietosisältöjen käyttöä

Kohderyhmä

Tilaisuus sopii erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon

 • lähijohdolle
 • asiakas- ja potilastiedon kirjaamisen avainhenkilöille
 • kirjaamisasiantuntijoille
 • kehittäjäasiantuntijoille
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan asiantuntijoille

Hinta

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

Tilaisuus verkossa

Tilaisuutta voi seurata verkossa Teams-yhteydellä. Tilaisuuden materiaalit tulevat saataville myöhemmin THL:n Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Rakenteisen kirjaamisen tuki -verkkosivun kautta. Tilaisuus tallennetaan.

Liity tilaisuuteen

Tapahtumissamme noudatetaan THL:n turvallisempien tapahtumien periaatteita.

Turvallisempien tapahtumien periaatteet THL:ssä

Ohjelma

13.00–14.30 

 • Toimintakykytiedon kirjaamisen nykytila, tavoitetila ja hyödyt
 • Toimintakyvyn tietosisällöt: merkintä toimintakyvystä ja toimintakykyarvio
 • Esimerkkitapaukset terveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta
 • Tukimateriaalit ja ohjeet 

Tilaisuudessa puhujina ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat.

Lisätietoja

Toimintakykytiedon kirjaaminen

Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP)

Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU

Sosiaalihuollon rakenteisen kirjaamisen edistämistä kehitetään Suomen kestävän kasvun ohjelmassa (RRP). Ohjelman rahoitus tulee EU:n elpymisvälineestä.