Sosiaalihuollon ympärivuorokautisten laitos- ja asumispalvelujen piirissä oli lähes 110 000 asiakasta vuonna 2023

Julkaisuajankohta 15.5.2024 9.30
Uutinen

Sosiaalihuollon ympärivuorokautisten laitos- ja asumispalveluiden piirissä oli lähes 110 000 henkilöä vuonna 2023. Asiakasmäärä ei ole merkittävästi muuttunut edellisvuodesta.

Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteriin kerättäviin ympärivuorokautisiin palveluihin kuuluvat iäkkäiden ja kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelut, vaikeavammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut sekä päihdehuollon laitospalvelu. 

Sosiaalihuollon ympärivuorokautisten laitos- ja asumispalveluiden piirissä oli lähes 110 000 henkilöä vuonna 2023. Asiakasmäärä ei ole merkittävästi muuttunut edellisvuodesta.

Sosiaalihuollon ikääntyneiden, vammaisten ja psykiatrian ympärivuorokautisissa palveluissa oli yhteensä noin 65 000 asiakasta vuoden 2023 lopussa. Vastaavissa ei-ympärivuorokautisissa palveluissa asiakasmäärä oli samana ajankohtana noin 12 000 henkilöä.

Pystyviivakuvio tilastosta.
Iäkkäiden laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat yhteensä vuosien 2014–2023 lopussa

Hoitojaksojen keskimääräinen pituus lyheni lähes kaikissa palveluissa

Sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa laitos- ja asumispalveluissa pitkäaikaisten hoitojaksojen osuus kaikista hoitojaksoista ja keskimääräinen hoitojakson pituus riippuivat merkittävästi käytetystä palvelusta. Päihdehuoltoa lukuun ottamatta keskimääräinen hoitojakson pituus lyheni vuoteen 2022 verrattuna kaikissa palveluissa.

Päihdehuollon laitospalvelussa hoitojaksot olivat tyypillisesti lyhyitä. Yli vuoden kestäneitä hoitojaksoja ei juurikaan ollut, ja enintään viikon pituisten hoitojaksojen osuus oli yli 50 prosenttia. Keskimääräinen hoitojakson pituus oli noin 18 päivää. 

Kehitysvammaisten laitospalvelussa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa yli vuoden kestäneitä hoitojaksoja oli kuudesosa kaikista hoitojaksoista ja keskimääräinen hoitojakson pituus hieman yli vuoden. Keskimääräinen hoitojakson pituus lyheni edelliseen vuoteen verrattuna noin 50 päivää.

Vaikeavammaisten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa vuoden kestäneiden hoitojaksojen osuus oli 40 prosenttia ja keskimääräinen hoitojakson pituus noin kaksi vuotta.

Lue lisää sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluista 

Lisätietoja

Lasse Mielikäinen
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7011
[email protected]

Ikääntyminen Pääsivusto Vammaisuus tilastouutinen