Sosiaaliturvamenot olivat 80 miljardia euroa vuonna 2022

Julkaisuajankohta 20.2.2024 8.38
Uutinen

Suomen sosiaaliturvan menot olivat yhteensä 80 miljardia euroa vuonna 2022. Reaalisesti menot vähenivät neljä prosenttia edellisvuodesta.

”Sosiaaliturvan menojen väheneminen on historiallisesti poikkeuksellista. Vuoden 2022 menojen reaaliseen vähenemiseen vaikutti erityisen korkea inflaatio. Tyypillisesti sosiaaliturvamenot kasvavat vuosittain. Vuonna 2022 sosiaaliturvamenojen kasvu kuitenkin jäi yleisten elinkustannusten nousua matalammaksi”, toteaa THL:n erikoissuunnittelija Tuuli Puroharju.

Asukasta kohden menot olivat 14 387 euroa. Menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli noin 30 prosenttia.

Selkeästi suurin sosiaaliturvan meno-osuus, 34 miljardia euroa, liittyi edelleen ikäihmisten toimeentuloturvaan ja palveluihin. Menot koostuivat valtaosin (83 %) vanhuuseläkkeistä.

Viivakuvio tilastosta Sosiaaliturvan menot pääryhmittäin vuosina 1995–2022 vuoden 2022 hinnoin

Valtion rahoitusosuus sosiaaliturvan menoista oli 26 prosenttia vuonna 2022

Sosiaaliturvan rahoittavat valtio, kunnat, työnantajat ja vakuutetut. Työnantajat ja vakuutetut rahoittavat sosiaaliturvaa vakuutusmaksuilla, esimerkiksi työeläkemaksuilla. Valtio ja kunnat rahoittavat sosiaaliturvaa verovaroista. 

Vuonna 2022 valtio rahoitti sosiaaliturvan menoista 22 miljardia euroa eli 26 prosenttia kaikista sosiaaliturvan menoista.

"Hyvinvointialueet eivät olleet toiminnassa vielä vuonna 2022 mutta hyvinvointialueiden aloittaessa vuonna 2023 kuntien rahoitusvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyi valtiolle, samoin verotuloja siirtyi kunnilta valtiolle. Valtio rahoittaa sosiaali- ja terveyspalveluista järjestämisvastuussa olevia hyvinvointialueita. Vuonna 2022 sosiaali- ja terveyspalvelujen menot olivat noin neljännes osa sosiaaliturvan kokonaismenoista", Tuuli Puroharju kertoo.

Osa rahoituksesta saadaan sosiaalivakuutuksen pääomatuloista (4 mrd. € vuonna 2022), jotka ovat pääasiassa eläkevarojen sijoitustuottoja.

Sosiaaliturvan menot -tilaston ilmestymisaikatauluun vaikuttavat erityisesti Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkinen talous -tilaston ja kansantalouden tilinpidon vuositilaston julkistamisaikataulu. Ennakkotiedot sosiaaliturvan menoista julkaistaan vuosittain lokakuussa.

Lue lisää sosiaaliturvan menoista ja rahoituksesta

Lisätietoja

Tuuli Puroharju
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7042
[email protected]

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen tilastouutinen