Suomalaisilla on verrattain vahva luotto digitalisaation mahdollisuuksiin tukea terveydenhuoltoa

Julkaisuajankohta 14.12.2023 2.00
Uutinen

Suomalaiset uskovat muita pohjoismaalaisia useammin digitalisaation mahdollisuuksiin terveydenhuollossa.

Suomalaiset (46 %) esimerkiksi toivovat muita pohjoismaalaisia (38–41 %) useammin, että terveydenhuollon ammattilaiset määräisivät digitaalisia sovelluksia tavanomaisten hoitomuotojen rinnalla. 

”Saksassa sovellusten hyödyntäminen osana terveydenhoitoa on muita maita edellä. Maan lupaviranomainen on hyväksynyt sairasvakuutuksen korvausjärjestelmän piiriin sovelluksia, joita voidaan käyttää esimerkiksi tupakoinnin lopettamisen tukena taikka ärtyneen suolen oireyhtymän tai endometrioosin hoidossa”, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkija Maiju Kyytsönen

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten, tanskalaisten, islantilaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kokemuksia terveydenhuollon digitalisaatiosta. 

Suomalaisten pääsy omiin terveystietoihinsa pohjoismaiden huippua

Suomalaisista 93 prosenttia ja tanskalaisista 90 prosenttia tietää, mistä omia digitaalisessa muodossa olevia terveystietoja voi käydä katsomassa. Norjalaisilla vastaava luku on 87 islantilaisilla 85 ruotsalaisilla 73 prosenttia. 

Suomalaiset katsovat terveystietojaan eniten OmaKannasta (90 %), mutta myös jonkin verran julkisten (29 %) ja yksityisten (19 %) terveyspalvelujen tarjoajien nettisivuilta tai sovelluksista.

”OmaKanta on ollut suomalaisille tarjolla 2010 vuodesta alkaen, ja vuosien varrella se on vakiinnuttanut asemansa luotettavana palveluna. Tanskalaisilla on myös pitkään käytössä ollut kansallinen palvelu Sundhed.dk”, kertoo THL:n tutkimuspäällikkö Tuulikki Vehko.

Suomalaisista useampi kuin neljä viidestä (83 %) kokee ymmärtävänsä helposti digitaalisia terveystietojaan, mikä oli suurempi osuus kuin muissa pohjoismaissa (71–77 %). Suomalaisista kuitenkin vain kolme viidestä (58 %) kokee, että pääsy digitaalisiin terveystietoihin on auttanut oman terveydentilan ymmärtämisessä. Toisaalta siinäkin suomalaiset arvioivat terveystietojen ymmärrettävyyden useammin hyväksi verrattuna muihin pohjoismaihin (33–46 %).

Suhtautuminen terveydenhuollon digitalisaatioon on pohjoismaissa osittain varautunutta 

Suomalaisista (62 %) ja islantilaisista (67 %) kaksi kolmasosaa uskoo, että terveydenhuollon digitalisaatio voi auttaa ratkaisemaan rakenteellisia ongelmia, kuten terveydenhuollon henkilöstövajetta ja muuta resurssipulaa. Tanskalaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset ovat epäileväisempiä (54–42 %) asian suhteen.

Suomalaisista kaksi viidesosaa (40 %) uskoo myös, että terveydenhuollon digitalisaatio on mahdollista valjastaa luomaan tasa-arvoisempi terveydenhuoltojärjestelmä. Islantilaiset ovat tässä kaikkein kriittisimpiä, sillä heistä vain seitsemäsosa (14 %) uskoo digitalisaation voivan auttaa luomaan tasa-arvoisempi terveydenhuoltojärjestelmä. Tanskalaisista näin ajattelee kolmasosa (35 %), kun ruotsalaiset ja norjalaiset sijoittuivat näkemyksissään islantilaisten ja tanskalaisten väliin.

”Suomalaisilla on verrattain vahva luotto digitalisaation mahdollisuuksiin tukea terveydenhuoltojärjestelmää. Taloudellisen niukkuuden keskellä tulisi tehdä järjestelmällistä työtä sen eteen, että kansalaisten luottamus voidaan lunastaa. Tässä tutkitun tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa on yksi keskeinen tekijä”, Maiju Kyytsönen sanoo.

Pohjoismaisen ministerineuvoston alaosuudessa toimiva tutkijoiden verkosto Nordic eHealth Research Network suunnitteli yhteisen pohjoismaisen kyselyn, joka kartoitti 18 vuotta täyttäneiden kansalaisten kokemuksia ja näkemyksiä digitaalisesta terveydenhuollosta pohjoismaissa. Kyselytutkimuksen toteutti MEGAFON helmi-maaliskuussa 2023 tekemällä 5 078 haastattelua sekä internetin välityksellä että puhelimitse.

Lisätietoa

Lue lisää suomalaisten digitaalisesta asioinnista sosiaali- ja terveyspalveluissa:
Terve Suomi -tutkimus: Kasvava joukko suomalaisia kokee pitkien jonojen ja korkeiden asiakasmaksujen vaikeuttavan sote-palveluihin pääsyä

Eriksen, J., Bidstrup Hjermitslev, C., Vehko, T., Harðardóttir, G. A., Koch, S., Faxvaag, A., Kyytsönen, M., Viitanen, J., Lintvedt, O., Pedersen, R., Wimarlund, V., Solbakken Nordheim, E., Reponen, J. & Nøhr, C. (2023). A Nordic survey to monitor citizens use and experience with eHealth. Nordic Council of Ministers Secretariat, TemaNord 2023:541.

Yhteystiedot

Maiju Kyytsönen
tutkija
THL
puh. 029 524 744
sähköposti: [email protected]

Tuulikki Vehko
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 7321
sähköposti: [email protected]

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta sostiedonhallinta tutkimusohjelma2sote tutkimusuutinen