Suomessa on 89 000 alaikäistä, joiden biologisella vanhemmalla on tai on ollut vakava päihdeongelma

Julkaisuajankohta 28.5.2024 7.30
Tiedote

Suomessa on 89 000 alaikäistä lasta, joiden toisella tai molemmilla biologisilla vanhemmilla on jossain vaiheessa ennen lapsen täysi-ikäisyyttä vakava päihdeongelma. Tämä vastaa 8,7:ää prosenttia kaikista alaikäisistä. 42 000 lapsen biologisella vanhemmalla puolestaan on tällä hetkellä vakava päihdeongelma. Päihdeongelma on yleisemmin isällä kuin äidillä. Tämä selviää THL:n tekemästä rekisteritutkimuksesta.

Päihdeongelmiin liittyvistä rekisterimerkinnöistä suurin osa, 60 prosenttia, liittyy pelkkään alkoholinkäyttöön. Lopuissa on kyse huumeiden käytöstä tai sekä alkoholin että huumeiden käytöstä. Päihdeongelmiin liittyviä rekisterimerkintöjä ovat esimerkiksi jokin alkoholin tai huumeiden ongelmakäyttöön liittyvä pää- tai sivudiagnoosi, päihdehuollon laitoshoito tai päihteet kuolemansyynä.

Vastaavaa alaikäisten lasten lukumäärää arvioitiin viimeksi vuonna 2015. Tuolloin ei kuitenkaan arvioitu erikseen, onko vanhemmalla ollut aiemmin elämässään vai edelleen päihdeongelma. Vuonna 2015 Suomessa arvioitiin olevan 65–70 000 lasta, joiden elinaikana jommallakummalla tai molemmilla vanhemmilla oli ollut vakava päihdeongelma ennen lapsen täysi-ikäisyyttä.

”Lasten määrä, joiden elämään vanhempien vakavat päihdeongelmat vaikuttavat, on valitettavan suuri. Alkoholin kokonaiskulutus on kuitenkin laskenut Suomessa jo toista vuosikymmentä. Tähän peilattuna sellaisten lasten osuus, joiden perheessä päihdeongelmista on kärsitty lapsuuden ja nuoruuden aikana, on vieläkin hätkähdyttävämpi”, toteaa erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo THL:stä.

Alkoholin kulutustottumuksia tarkastelevien tutkimusten mukaan suomalaisten yleisin paikka alkoholin käyttöön on koti.

”Päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat heijastuvat kotiin, jonka pitäisi olla turvallinen paikka kasvaa lapselle. Laskelmaamme eivät sisälly lapset, joiden vanhemmilla on jonkinasteinen päihdeongelma, mutta he eivät ole syystä tai toisesta päätyneet päihdeongelmansa vuoksi hoitoon tai ongelma ei ole tullut ilmi sote-palveluissa”, Raitasalo tarkentaa.

Vakava päihdeongelma oli biologisista vanhemmista vain äidillä 2,1 prosentilla lapsista, vain isällä 5,6 prosentilla ja molemmilla vanhemmilla yhdellä prosentilla.

Aineisto perustuu kaikkien Suomessa vuonna 2002 syntyneiden lasten sekä heidän biologisten vanhempiensa rekisteritietoihin vuoteen 2020 saakka, eli siihen asti, kun kyseisessä ikäluokassa täysi-ikäistytään.

”Kaikki epävarmuustekijät huomioiden voidaan todeta, että kyseessä on vähimmäisarvio. Toisin sanoen niiden lasten lukumäärä, joiden vanhemmilla on jonkinasteisia päihdeongelmia, on todennäköisesti huomattavasti suurempi”, Raitasalo arvioi. 

Lisätietoja:

Tutkimuksesta tiiviisti: Miten yleisiä perheiden päihdeongelmat ovat?

Kirsimarja Raitasalo
erikoistutkija
THL 
puh. 029 524 7005
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto alkoholi - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet huumeet - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet perhe - Lapset, nuoret ja perheet