I Finland finns 89 000 minderåriga vars biologiska förälder har eller har haft allvarliga missbruksproblem

Utgivningsdatum 28.5.2024 7.30 | Publicerad på svenska 28.5.2024 kl. 9.33
Pressmeddelande

I Finland finns 89 000 minderåriga barn vars ena eller båda biologiska föräldrar i något skede har ett allvarligt missbruksproblem före barnet blivit myndigt. Detta motsvarar 8,7 procent av alla minderåriga. 42 000 barns biologiska föräldrar har för närvarande ett allvarligt missbruksproblem. Missbruksproblem är vanligare hos pappan än hos mamman. Detta framgår av THL:s registerundersökning.

Största delen av registeranteckningarna om missbruksproblem, 60 procent, gäller enbart alkoholbruk. Resten handlar om drogmissbruk eller användning av både alkohol och droger. Registeranteckningar i anslutning till missbruksproblem är till exempel någon huvud- eller bidiagnos i anslutning till missbruk av alkohol eller narkotika, institutionsvård inom missbrukarvården eller rusmedel som dödsorsak.

Motsvarande antal minderåriga barn uppskattades senast 2015. Då bedömdes dock inte separat om föräldern tidigare i sitt liv eller fortfarande hade missbruksproblem. År 2015 uppskattades det finnas 65–70 000 barn i Finland under vilkas livstid någondera eller båda föräldrarna hade haft ett allvarligt missbruksproblem innan barnet blev myndigt.

"Antalet barn vars liv påverkas av föräldrarnas allvarliga missbruksproblem är beklagligt stort. Den totala alkoholkonsumtionen i Finland har dock minskat under två årtionden. I förhållande till detta är andelen barn som har lidit av missbruksproblem i familjen under barndomen och ungdomen ännu mer häpnadsväckande", konstaterar specialforskare Kirsimarja Raitasalo vid THL.

Enligt undersökningar som granskar vanorna vid alkoholkonsumtion är hemmet finländarnas vanligaste plats för alkoholanvändning.

"Problemen med användningen av alkohol och droger återspeglas i hemmet, som borde vara en trygg plats att växa upp för barnet. I vår kalkyl ingår inte barn vars föräldrar har något slags missbruksproblem men har av en eller annan orsak inte fått vård för sitt missbruksproblem eller problemet har inte framkommit inom social- och hälsovårdstjänsterna", preciserar Raitasalo.

Av de biologiska föräldrarna hade 2,1 procent av barnen en mamma med allvarliga missbruksproblem, 5,6 procent av barnen hade en pappa och hos en procent av barnen hade båda föräldrarna problem.

Materialet grundar sig på registeruppgifter om alla barn födda i Finland 2002 samt deras biologiska föräldrar fram till 2020, dvs. tills man blir myndig i åldersklassen i fråga.

"Med beaktande av alla osäkerhetsfaktorer kan man konstatera att det är fråga om en minimibedömning. Med andra ord är antalet barn vars föräldrar har missbruksproblem av någon grad sannolikt betydligt större", bedömer Raitasalo. 

Mer information:

Forskning: Hur vanligt är det med missbruksproblem i familjer? (på finska)

Kirsimarja Raitasalo
specialforskare
THL
tfn 029 524 7005
[email protected] 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Huvudwebbplats Lapset, nuoret ja perheet alkoholi - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet huumeet - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet perhe - Lapset, nuoret ja perheet