Syntyvyys pieneni vuonna 2022 kaikissa Pohjoismaissa – Suomessa oli selkeästi matalin kokonaishedelmällisyys

Julkaisuajankohta 25.3.2024 8.00
Uutinen

Pohjoismaissa syntyneiden lasten määrä väheni 8,3 prosenttia vuonna 2022. Tämä oli suurin vuosikohtainen muutos lasten määrässä yli viiteenkymmeneen vuoteen. 

Myös kokonaishedelmällisyys laski kaikissa Pohjoismassa vuonna 2022. Suomessa oli selkeästi matalin kokonaishedelmällisyysluku (1,32), korkein se oli Islannissa (1,59) ja Tanskassa (1,55). 

”Alustavien tietojen mukaan syntyneiden lasten määrän* lasku jatkui kaikissa muissa Pohjoismaissa paitsi Norjassa vuonna 2023. Suomessa hedelmällisyysluku alenee edelleen, Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan se oli 1,26 vuonna 2023”, kertoo THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler.

Synnyttäjät ovat Pohjoismaissa yhä vanhempia. Sekä kaikkien synnyttäjien että ensisynnyttäjien keski-ikä kasvoi vuonna 2022 kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa 35 vuotta täyttäneiden synnyttäjien osuus oli 26,4 prosenttia vuonna 2022. Muissa Pohjoismaissa osuus vaihteli 20,0–24,3 prosentin välillä. 

Synnyttäjien korkeampi ikä liittyy moniin synnytykseen ja raskauteen liittyviin riskeihin sekä henkilön lopulliseen lapsilukuun.  

Ylipaino yhä yleisempää synnyttävillä, mutta tupakointi vähenee

Synnyttäjien osuus, joiden raskautta edeltävä BMI oli vähintään 30, oli korkein Suomessa (19,5 %) ja Ruotsissa (17,6 %) ja hieman alhaisempi Tanskassa (15,2 %) ja Norjassa (14,8 %). Osuus on kasvanut 2000-luvulla selkeästi kaikissa Pohjoismaissa. 

Alkuraskaudenaikainen tupakointi on puolestaan vähentynyt kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa raskauden alkuvaiheessa tupakoivien osuus pysyi pitkään Pohjoismaiden korkeimpana, mutta on 2010- ja 2020-luvuilla vähentynyt lähelle muiden Pohjoismaiden tasoa. 

Yhä useampi raskauden alussa tupakoiva nainen lopettaa tupakoinnin raskauden aikana, ja raskauden lopussa tupakoivien osuus on laskenut. 

Raskauden lopussa tupakoivien määrä on vähentynyt eniten Norjassa, jossa pari vuosikymmentä sitten vielä lähes 14 prosenttia synnyttäjistä tupakoi. Vuonna 2022 vastaava osuus oli 0,9. Raskauden lopussa tupakoivia oli eniten Tanskassa, jossa 4,7 prosenttia synnyttäjistä tupakoi raskauden loppuvaiheessa vuonna 2022. 

Islannista ei ole saatavissa synnyttäjien ylipaino- ja tupakointitietoja.

* Sitaattia korjattu 25.3.2024 klo 12.52. Alkuperäinen teksti: ”Alustavien tietojen mukaan syntyvyyden lasku jatkui kaikissa muissa Pohjoismaissa paitsi Norjassa vuonna 2023." Uusi teksti: "Alustavien tietojen mukaan syntyneiden lasten määrän lasku jatkui kaikissa muissa Pohjoismaissa paitsi Norjassa vuonna 2023."

Lue lisää pohjoismaisista synnytystilastoista

Lisätietoja 

Mika Gissler
tutkimusprofessori
puh. 029 524 7279
[email protected]

Anna Heino
erityisasiantuntija
puh. 029 524 7177
[email protected]

Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto tilastouutinen