Pohjoismaiset perinataalitilastot 2022

Syntyvyys pieneni vuonna 2022 kaikissa Pohjoismaissa – Suomessa oli selkeästi matalin kokonaishedelmällisyys

Pohjoismaissa syntyi vuonna 2022 elävänä noin 265 000 lasta, mikä oli 8,3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä oli isoin vuosikohtainen muutos lasten määrässä tilaston vuonna 1975 alkaneen seurantajakson aikana. Syntyneiden lasten määrä laski kaikissa Pohjoismaissa (7,8 %–9,8 % suhteessa vuoteen 2021). Myös kokonaishedelmällisyys laski kaikissa Pohjoismassa vuonna 2022. Kuten viime vuosina aikaisemminkin, korkein se oli Islannissa (1,59) ja Tanskassa (1,55) ja selkeästi matalin Suomessa (1,32).

Synnyttäjät ovat kaikissa Pohjoismaissa yhä vanhempia – sekä kaikkien synnyttäjien keski-ikä että ensisynnyttäjien keski-ikä nousivat vuonna 2022 kaikissa Pohjoismaissa. 35 vuotta täyttäneiden synnyttäjien osuus oli vuonna 2022 korkein Suomessa (26,4 %, muut Pohjoismaat 20,0–24,3 %). Synnyttäjien korkeampi ikä on yhteydessä moniin synnytykseen liittyviin riskeihin ja toimenpiteisiin sekä kokonaishedelmällisyyslukuun.  

Keisarileikkaukset ovat yleistyneet kaikissa Pohjoismaissa viimeisen neljän vuosikymmenen aikana. Vuonna 2022 keisarileikkausten osuus kaikista synnytyksistä oli korkein Tanskassa (20,1 %), Suomessa (19,6 %) ja Ruotsissa (19,1 %). Ensisynnyttäjillä selkeästi korkein keisarileikkausten osuus oli Suomessa (24,3 %). Myös suunniteltujen keisarileikkausten osuus oli korkein Tanskassa (8,3 % kaikista synnytyksistä), Suomessa ja Ruotsissa (molemmissa 7,9 %).

Tilastoon koottiin ensimmäistä kertaa tietoa synnyttäjien painoindeksistä (BMI). Synnyttäjien osuus, joiden raskautta edeltävä tai alkuraskauden BMI oli vähintään 30, oli korkein Suomessa (19,5 %) ja Ruotsissa (17,6 %) ja hieman alhaisempi Tanskassa (15,2 %) ja Norjassa (14,8 %). Tietoja ei saatu Islannista. Osuus on kasvanut 2000-luvulla selkeästi kaikissa Pohjoismaissa.

Synnytyssairaaloita on suljettu kuluneen vuosikymmenen aikana kaikissa Pohjoismaissa. Eniten synnytyksiä sairaalaa kohti on Tanskassa ja Ruotsissa. Vaikka sairaalakohtainen synnytysten määrä on viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut kaikissa Pohjoismaissa, laskeneen syntyvyyden vuoksi oli se Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa vuonna 2022 hieman pienempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin.

Lue koko tilastoraportti (Julkari) 

35 vuotta täyttäneiden synnyttäjien osuus on kasvanut kaikissa Pohjoismaissa. Vuonna 2022 se oli korkein Suomessa.

35 vuotta täyttäneet synnyttäjät Pohjoismaissa 1975–2022, osuus kaikista synnyttäjistä %.

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto sisältää perinataaliterveyttä koskevia tietoja kaikista Pohjoismaista. Keskeisimpiä indikaattoreita ovat synnytysten ja syntyneiden lasten määrät, perinataalikuolleisuus, synnyttäjien ikä ja syntyneiden lasten paino. Kaikki tiedot esitetään maakohtaisesti.

Tilastot julkaistaan joka toinen vuosi. Seuraavan kerran tilasto julkaistaan keväällä 2026, jolloin raportti sisältää tietoja vuoteen 2024 asti.

Tilaston kehittämisestä vastaa pohjoismaisten syntymärekisterien yhteistyöelin (NOMBIR). Tiedonkeruusta ja raportoinnista vastaa THL. Esitetyt luvut on saatu joko maiden yhteyshenkilöiltä tai syntymärekisterien kotisivuilta.

Lähde

Pohjoismaiset perinataalitilastot 2022
Nordisk perinatal statistik 2022
Perinatal statistics in the Nordic countries 2022

Tilastoraportti 11/2024, 25.3.2024.
Suomen virallinen tilasto, Pohjoismaiset perinataalitilastot. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Anna Heino
puh. 029 524 7177

Mika Gissler
puh. 029 524 7279

sähköposti:[email protected]

Laatuseloste

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet

Palautetta tilastosta

Muualla verkossa

Pohjoismainen lääkintätilastokomitea (NOMESKO)
Pohjoismaisia tietoja perinataaliterveydestä.

Eurostat database
Terveyteen ja lisääntymiseen liittyviä tietoja Euroopasta.