Terveyden edistämisen määrärahaa tulossa haettavaksi ikäihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä sekä omaishoitajia tukeviin hankkeisiin

Julkaisuajankohta 11.3.2024 11.45
Uutinen

Vuoden 2025 terveyden edistämisen määrärahan haku aukeaa toukokuussa 2024. Avautuvassa haussa rahoitusta kohdennetaan myös ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen edistämiseen ja omaishoitajien jaksamisen tukemiseen.

Tämän vuoden haussa on jaettavana kaikkiaan 6,5 miljoonan euron rahoitus ikäihmisten ja omaishoitajien hankkeisiin.

Terveyden edistämisen määräraha on harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava valtionavustus. Sitä voidaan myöntää järjestöille, säätiöille, hyvinvointialueille, kunnille ja muille toimijoille. 

Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin. THL vastaanottaa ja arvioi hanke-ehdotukset.

Hankerahoituksella halutaan vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä alueilla.

”Hankerahoituksen kriteerinä on riittävät ja sopivat yhteistyöverkostot tavoitteisiin nähden ja hankkeilla on tarkoitus tavoitella kansallista vaikuttavuutta”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa.

Alueellisissa tilaisuuksissa lisätietoa teemojen painopisteistä

THL järjestää maalis-huhtikuussa alueellisia tilaisuuksia, joissa esitellään ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen edistämiseen sekä omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukemiseen kohdentuvan terveyden edistämisen määrärahan painopisteitä.

”Aluetilaisuuksista voit löytää kumppaneita omalle kehittämistyöllesi. Samalla eri toimijoilla on mahdollisuus kirkastaa yhdessä niitä painopisteitä, joita alueella halutaan kehittää”, Sari Kehusmaa sanoo.

Aluetilaisuudet järjestetään verkkotilaisuuksina seuraavasti:

Lisätietoa

Terveyden edistämisen määräraha (THL):
thl.fi/maararaha

Liity uutiskirjeemme tilaajaksi, niin saat ajantasaista tietoa hankerahoituksesta ja sillä tehtävästä kehittämistyöstä:
Tilaa verkostokirje (Webropol) 

Tapahtumaan ja määrärahaan liittyvät yhteydenotot:
sähköposti: hytetuki(at)thl.fi

Ikäihmisten ja omaishoitajiin liittyvät hankkeet:
Sari Kehusmaa
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 7914
sähköposti: [email protected]

Ikääntyminen Ikääntyminen tutkimusohjelma3hyte