Terveyden edistämisen määräraha

Mustikat kulhossa

Terveyden edistämisen määräraha on harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava rahallinen tuki. Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin.

Terveyden edistämisen määrärahan tavoitteena on tukea terveyden edistämistä sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyä ja vähentämistä. Sen mitoituksessa otetaan huomioon väestön terveyskäyttäytyminen, päihteiden käytön ja tupakoinnin yleisyys sekä niistä aiheutuneet haitat. Terveyden edistämisen määräraha perustuu lakiin terveyden edistämisen määrärahasta (333/2009) ja valtioneuvoston asetukseen terveyden edistämisen määrärahasta (535/2009).

 

Ajankohtaista

Vuoden 2024 terveyden edistämisen määrärahaa jaettiin kuudelle hankkeelle. 
Linkki uutiseen

Eri vuosien käyttösuunnitelmat ovat nähtävissä STM:n terveyden edistämisen määrärahan sivuilla. 
Käyttösuunnitelmat STM:n sivuilla

 

 

Työkalut

Sähköinen hankehallintajärjestelmä

  • Tätä kautta täytät hakulomakkeen
  • Rahoitettuja hankkeita hallinnoidaan tässä järjestelmässä