THL Biopankki tutkimuksen edistäjänä jo 10 vuotta!

Julkaisuajankohta 14.3.2024 8.47
Uutinen

Suomen ensimmäiset biopankit THL Biopankki sekä Auria biopankki Turussa aloittivat toimintansa kymmen vuotta sitten maaliskuussa 2014.

Nykyään Suomessa toimii jo 11 biopankkia sekä vuonna 2017 perustettu Biopankkien osuuskunta (FINBB), joka tuo jäsenbiopankkiensa ja niiden taustaorganisaatioiden näyte- ja tietovarannot keskitetysti tutkijoiden saataville.
Lue lisää Suomessa toimivista biopankeista

THL Biopankki toimii tärkeänä osana Terveyden ja Hyvinvoinnin laitosta. THL Biopankkiin halutaan kerätä ja säilöä kansallisesti merkittäviä tutkimuskokoelmia, jolloin ne ovat hyödynnettävissä tutkimukseen myös tulevaisuuden tutkimushankkeissa. THL Biopankin merkittävimmät tutkimuskokoelmat muodostuvat THL:n ja sen edeltäjäorganisaatioiden säännöllisesti keräämistä väestön terveyden seurantaan liittyvistä laajoista tutkimuskohorteista. Tällä hetkellä THL Biopankki hallinnoi jo 30 erilaista tutkimusaineistoa ja noin 240 000 biopankkiluovuttajan näytteitä.

THL Biopankki tukee tutkimuksia, joiden avulla voidaan edistää väestön terveyttä, selvittää suomalaisten kansantautien syitä, kehittää yksilöllisempää terveydenhuoltoa ja löytää sairauksia ennaltaehkäiseviä ratkaisuja. 

Tutustu tarkemmin tutkimushankkeisiin, jotka ovat käyttäneet THL Biopankin aineistoja

THL Biopankki on olemassa tutkimukseen myönteisesti suhtautuvien näytteenantajien ansiosta. Näytteenantajia koskevien tietojen suojaaminen on lähtökohta koko biopankkitoiminnalle ja siksi tietosuojasta huolehditaan tarkasti. Osallistumalla biopankkitoimintaan voi edistää lääketieteellistä tutkimusta tietäen, että näytteitä ja tietoja käytetään turvallisesti ja laadukkaasti.

Kiitämme kaikkia näytteenantajiamme osallistumisesta tutkimuksiin ja biopankkitoiminnan edistämiseen!

THL Biopankki biopankki