THL ja Luke selvittävät luonnon positiivisia terveysvaikutuksia ja niiden taloudellista merkitystä

Julkaisuajankohta 28.3.2024 9.18
Uutinen

Luonnon terveyshyötyjen tehokkaampi hyödyntäminen voisi tukea ihmisten hyvinvointia ja tuoda säästöjä terveydenhuoltoon. Näitä asioita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Luonnonvarakeskus (Luke) selvittävät uudessa hankkeessaan.

Luonnossa liikkuminen ja oleskelu voivat edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa on kertynyt etenkin luontoympäristöjen mielenterveyttä, liikkumista ja elimistön puolustuskykyä parantavista vaikutuksista.

Kun kaupunkirakenne tiivistyy, kaupunkisuunnittelussa korostuu lähiluonnon merkitys kansalaisten hyvinvoinnin tukena. Nykyisin suunnittelussa ja rakentamisessa ei kuitenkaan tavoitella riittävästi luonnon terveyshyötyjä. 

Luonnolla voisi olla suurempi rooli sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, että lääkkeettömien hoitojen ja kuntoutusmenetelmien kehittämisessä. Voidaan puhua luontoterveydestä eli luonnon positiivisista vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin.

Jos luonnon positiivisia terveysvaikutuksia hyödynnettäisiin nykyistä enemmän sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidon tukena, on todennäköistä, että terveydenhuollossa säästyisi rahaa.  Luonnon terveyshyötyjen taloudellista merkitystä on kuitenkin toistaiseksi tutkittu ja arvioitu vähän niin Suomessa kuin kansainvälisesti. 

THL:n ja Luken yhteinen hanke "Luonnon terveysvaikutukset ja niiden taloudellinen merkitys"  selvittää luonnon vaikutusta mielenterveyteen, fyysiseen terveyteen ja immuunipuolustukseen. Lisäksi hankkeessa arvioidaan luonnon terveysvaikutusten taloudellista merkitystä terveystaloustieteen menetelmien avulla. Hankkeen rahoittaa Sitra.

Planetaarinen terveys ja hyvinvointi tunnistaa ihmisen olevan osa luonnon kokonaisuutta

Planetaarinen terveys ja hyvinvointi tarkoittaa, että ihmisen ja muun luonnon terveys ja hyvinvointi ovat riippuvaisia toisistaan: 

  • Ilmastonmuutos, luontokato ja luonnonvarojen ylikulutus vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin kaikkialla, toisaalta säilyvä luonto tarjoaa mahdollisuuden positiivisiin terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin.
  • ihmiset ja yhteiskunnat vaikuttavat toimillaan maapallon tilaan ja sen toimintaan tulevaisuudessa

THL ehdottaa vaikuttamistavoitteissaan, että planetaarisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen nostetaan päätöksenteon ytimeen. 

Planetaarinen terveys ja hyvinvointi

Lisätietoja

Luonnonvarakeskus ja THL selvittävät luonnon terveysvaikutuksia ja niiden taloudellista merkitystä (tiedote 27.3.2024)

Jaana Halonen
tutkimusohjelmajohtaja
THL
p. 029 524 6100
[email protected]

Pääsivusto Ympäristöterveys