Planetaarinen terveys ja hyvinvointi

Planetaarinen terveys ja hyvinvointi perustuu ymmärrykseen ihmisen ja muun luonnon välisistä yhteyksistä. Luonnon järjestelmät ylläpitävät elämää tuottaessaan muun muassa puhdasta vettä, happea ja ravintoa. Luonto suojaa meitä tulvilta, myrskyiltä ja muilta sään ääri-ilmiöiltä. Kosketus monimuotoiseen luontoon vahvistaa ihmiskehon mikrobistoa ja suojaa meitä monilta sairauksilta. Ihminen on osa luonnon kokonaisuutta ja täysin riippuvainen tämän kokonaisuuden elinvoimaisuudesta.

Planetaarinen terveys ja hyvinvointi tarkoittaa, että ihmisen ja muun luonnon terveys ja hyvinvointi ovat riippuvaisia toisistaan.

  • Ilmastonmuutos, luontokato ja luonnonvarojen ylikulutus vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin kaikkialla.
  • Ihmiset ja yhteiskunnat vaikuttavat toimillaan maapallon tilaan ja sen toimintaan tulevaisuudessa.

Ihminen vaikuttaa toimillaan ympäristöön ja sen tilaan paikallisesti ja globaalisti. Samalla luonnon ja muun ympäristön tila vaikuttavat suoraan ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, esimerkiksi ilmansaasteiden aiheuttamien menetettyjen elinvuosien kautta. Tiedämme, että maapallon kantokyky on heikkenemässä, mikä muodostaa merkittävän uhan kaikelle elämälle.

Ympärillämme kytee kolme toisiinsa kietoutunutta ympäristökriisiä, jotka vaativat kiireellisiä ja määrätietoisia toimia. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen sekä ilman, veden ja maaperän saastuminen vaikuttavat jo nykyisten, mutta varsinkin tulevien sukupolvien terveyteen ja hyvinvointiin.

Meillä on tietoa ja keinoja puuttua planeetan hyvinvointiin vaikuttaviin kriiseihin. Ilmaston lämpenemistä, luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, luonnonvarojen ylikulutusta ja ympäristön saastumista voidaan hillitä, ja samalla edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Planetaarinen terveys ja hyvinvointi auttaa tunnistamaan ja kehittämään ratkaisuja, jotka lisäävät niin yhteiskuntamme kuin luonnonjärjestelmien vakautta, varmistaen terveyden ja hyvinvoinnin edellytykset niin ihmisille kuin muulle luonnolle.

Planetaarisen terveyden ja hyvinvoinnin keskeiset näkökulmat

Planetaarisella terveydellä ja hyvinvoinnilla tavoitellaan kestävää ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa, joka tunnustaa maapallon kantokyvyn rajat.

Planetaarisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeitä näkökulmia ovat

  • kokonaisvaltainen kestävyys
  • oikeudenmukaisuus
  • ilmiöiden systeeminen tarkastelu
  • muutostarpeiden tunnistaminen.

Miksi planetaarista terveyttä ja hyvinvointia tarvitaan?

Planetaarinen terveys ja hyvinvointi huomioi ympäristön, ilmaston ja terveyden yhteydet ja auttaa rakentamaan kokonaisvaltaisesti kestävää yhteiskuntaa. Planetaarinen terveys ja hyvinvointi vastaa moniin haasteisiin, jotka uhkaavat nykyisten ja erityisesti tulevien sukupolvien terveyttä ja hyvinvointia.

Ravinnon riittämättömyys, antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien yleistyminen, eläimistä ihmisiin siirtyvät taudit, uusien pandemioiden syntyminen sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamat konfliktit, kriisit ja kuolemat ovat todellisia uhkia, jotka koskettavat koko maailmaa jo nyt.

Planetaarisen terveyden ja hyvinvoinnin lähestymistapaa tarvitaan esimerkiksi, koska

  • ympäristön heikentyvä tila uhkaa terveyttä ja hyvinvointia
  • lähestymistapa tarjoaa uusia mahdollisuuksia löytää ratkaisuja sekä ympäristön että ihmisen terveyden edistämiseksi sekä
  • se tukee kestävää päätöksentekoa.