THL ja Valvira alkoholin kotiinkuljetuksesta: Lainsäädäntö ja valvonta on suunniteltava vastuullisesti

Julkaisuajankohta 22.2.2024 7.43
Tiedote

Alkoholijuomien verkkokauppa ja kotiinkuljetus luovat uudenlaisia haasteita alkoholin vähittäismyynnin valvonnalle ja vastuullisuusperiaatteiden noudattamiselle, arvioivat THL ja Valvira. Ikärajojen ja päihtyneille myynnin tehokas viranomais- ja omavalvonta ovat THL:n ja Valviran mukaan vastuullisen alkoholin kotiinkuljetuksen keskiössä.

Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on linjattu, että alkoholijuomien verkkokauppa ja kotiinkuljetus mahdollistetaan ikärajavalvonta turvaten. Päätöksentekoa palvelemaan THL ja Valvira ovat laatineet sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen alkoholijuomien kotiinkuljetuksesta.

Alkoholijuomien verkkokauppa ja kotiinkuljetus ovat maailmanlaajuisesti suhteellisen uusia ilmiöitä alkoholikaupassa. Maailmalta on karttunut kokemuksia kotiinkuljetuksen haasteista.

”Keskeinen vastuullisen myynnin ja myynninvalvonnan ongelma kotiinkuljetuksessa liittyy ikärajojen tarkistamiseen. Nykyisillä alkoholinmyynnin ikärajoilla on Suomessa väestökyselyiden perusteella vankka kannatus”, toteaa tutkimusprofessori Pia Mäkelä THL:stä.

Alkoholijuomien verkkokaupassa esiin noussut haaste on tilaamisen ja kotiinkuljetuksen yhteys alkoholin suuriin kulutusmääriin yksittäisellä juomiskerralla tai pidemmällä aikavälillä.

“Kotiinkuljetus saattaa lisätä alkoholinkäytön haittoja monin eri tavoin. Esimerkiksi verkkokaupassa alkoholiostoksiin tiedetään käytettävän enemmän rahaa kerralla, ja nopeat toimitukset voivat pitkittää juomistilanteita. Kotiinkuljetus voi myös lisätä alkoholiongelmista kärsivien alkoholinkäyttöä, koska alkoholin hankkiminen on entistä helpompaa”, Mäkelä kuvailee.

Suomessa alkoholilain tarkoituksena on vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja sen käyttäjille, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle. Tämä asettaa haasteen myös kotiinkuljetuksen sallimiselle.

”Kotiinkuljetus heikentää alkoholilain tarkoituksen toteutumista eli alkoholihaittojen vähentämistä. Kotiovella asiakkaan ikä ja päihtymystila jäävät huomattavasti helpommin tarkistamatta kuin myymälässä”, sanoo ryhmäpäällikkö Kari Kunnas Valvirasta.

”Jos alkoholin kotiinkuljetus sallitaan, se on säädettävä luvanvaraiseksi, jotta viranomaisilla säilyy edes jonkinlainen mahdollisuus valvoa toimintaa ja ehkäistä haittoja”, Kunnas jatkaa.

THL:n ja Valviran keskeiset suositukset vastuullisen alkoholin kotiinkuljetuksen järjestämiseen:

 • Edellytetään, että alkoholijuomien kotiinkuljetus on luvanvaraista.
 • Viranomaiselle on mahdollistettava tehokkaat keinot valvoa kotiinkuljetustoimintaa, kuten mahdollisuus koeostojen tekemiseen sekä rikkomuksista seurausten antamiseen.
 • Edellytetään, että alkoholin verkkomyyntiin ja -toimituksiin osallistuvat luvanhaltijat ja henkilökunta suorittavat vastuullisen alkoholinmyynnin koulutuksen.
 • Ikä tarkistetaan sekä ostovaiheessa että juomia toimitettaessa, eikä toimitusta saa jättää muuten kuin henkilökohtaisesti.
 • Kotiinkuljetuksen enimmäiskellonajat eivät ole pidempiä kuin vähittäismyymälöiden myyntiajat.
 • Varmistetaan tiedonkulku osapuolten välillä:
  • kuljettajalla on tieto toimitettavan paketin alkoholisisällöstä
  • verkkosivuilla kerrotaan ostajalle, että juomia ei toimiteta alaikäiselle tai päihtyneelle
  • viranomaiset saavat toimituksia tekeviltä tahoilta tiedon esimerkiksi kotiinkuljetuksista, ikärajatarkastusten tekemisestä ja luovuttamisesta kieltäytymisistä.
 • Alkoholinkäyttötilanteiden pitkittämisen ja päihtyneenä tehtyjen ostojen ehkäisemiseksi on syytä harkita, ettei alkoholijuomien pikatoimitus olisi mahdollista.
 • Myyntikielloista kiinni pitäminen ei saa johtaa edes epäsuorasti toimituksia hoitavan henkilökunnan tulonmenetyksiin.
 • On tarpeen harkita huolella, millaisiin paikkoihin alkoholijuomia voi ja ei voi toimittaa ja onko tarpeen säädellä toimitusten enimmäismääriä lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä.

Lisätietoja

Pia Mäkelä
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 7159
sähköposti: [email protected]

Kari Kunnas  
ryhmäpäällikkö
Valvira
puh. 029 520 9610
sähköposti: [email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto alkoholi - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet