THL och Valvira om hemleverans av alkohol: Lagstiftningen och tillsynen måste planeras ansvarsfullt

Utgivningsdatum 22.2.2024 7.43
Pressmeddelande

Näthandel med och hemleverans av alkoholdrycker skapar nya utmaningar för övervakningen av detaljhandeln med alkohol och för iakttagandet av principerna för ansvarsfullhet, bedömer THL och Valvira. Enligt THL och Valvira står effektiv myndighets- och egenkontroll av åldersgränser och försäljning till berusade i centrum för ansvarsfull hemleverans av alkohol.

I statsminister Orpos regeringsprogram fastställs att näthandel med alkohol och distribution ska möjliggöras så att åldersgränskontrollen säkerställs. Till stöd för beslutsfattandet har THL och Valvira gjort en utredning till social- och hälsovårdsministeriet om hemleverans av alkoholdrycker.

Näthandel med och hemleverans av alkoholdrycker är relativt nya fenomen inom alkoholhandeln globalt sett. Runt om i världen finns det erfarenheter av utmaningarna med hemleverans.

"Det centrala problemet med ansvarsfull försäljning och försäljningsövervakning vid hemleverans har att göra med åldersgränskontrollen. Befolkningsenkäter har visat att de nuvarande åldersgränserna för alkoholförsäljning har starkt stöd", konstaterar forskningsprofessor Pia Mäkelä vid THL.

Den utmaning som framkommit i näthandeln med alkoholdrycker är sambandet mellan beställning och hemleverans och stor alkoholkonsumtion vid ett enskilt tillfälle eller under en längre period.

"Hemleveransen kan öka de negativa effekterna med alkoholkonsumtionen på många olika sätt. Till exempel är det känt att mer pengar läggs på enskilda alkoholinköp som görs via näthandeln, och snabba leveranser kan förlänga dricksituationer. Hemleverans kan också öka alkoholkonsumtionen hos dem som lider av alkoholproblem, eftersom det blir enklare att skaffa alkohol", säger Mäkelä.

I Finland är syftet med alkohollagen att förebygga alkoholens negativa effekter för dem som konsumerar alkohol, för andra människor och för hela samhället. Detta är också en utmaning när det kommer till att tillåta hemleveranser.

"Hemleveranser försvagar syftet med alkohollagen, det vill säga att förebygga alkoholens negativa effekter. Det är betydligt lättare att inte kontrollera kundens ålder och berusningstillstånd vid kundens dörr än i butiken", säger gruppchef Kari Kunnas vid Valvira.

"Om det blir tillåtet med hemleverans måste den bli tillståndspliktig så att myndigheterna åtminstone har någon slags möjlighet att övervaka verksamheten och förebygga problem", fortsätter Kunnas.

THL:s och Valviras centrala rekommendationer för att ordna ansvarsfull hemleverans av alkohol:

 • Det förutsätts att hemleveransen av alkoholdrycker är tillståndspliktig.
 • Myndigheten ska ges möjlighet att effektivt övervaka hemleveransverksamheten, till exempel möjlighet att göra provköp och ge påföljder för överträdelser.
 • Det förutsätts att tillståndshavarna och personalen som deltar i näthandeln och leveranserna av alkohol genomgår en utbildning i ansvarsfull alkoholförsäljning.
 • Åldern kontrolleras både när köpet görs och när dryckerna levereras, och leveransen får endast överlämnas till köparen personligen.
 • Tidpunkterna för hemleveranserna får inte sträcka sig längre än detaljhandelns försäljningstider.
 • Informationsutbytet mellan parterna säkerställs: 
  • föraren har information om alkoholinnehållet i det paket som levereras
  • webbplatsen informerar köparen om att dryckerna inte levereras till minderåriga eller berusade personer
  • de som utför leveranserna ger myndigheterna information om till exempel hemleveranser, åldersgränskontroller och fall där man vägrat lämna ut alkohol.
 • För att förebygga att alkoholkonsumtionen blir utdragen och att inköp görs i berusat tillstånd är det skäl att överväga att inte tillåta snabbleverans av alkoholdrycker.
 • Att hålla fast vid försäljningsförbuden får inte ens indirekt leda till inkomstbortfall för den personal som sköter leveranserna.
 • Det är nödvändigt att noggrant överväga till vilka platser alkoholdrycker kan och inte kan levereras och om det är nödvändigt att reglera maximala leveransmängder på kort eller längre sikt.

Mer information

Pia Mäkelä
forskningsprofessor 
THL
tfn 029 524 7159
e-post: [email protected]

Kari Kunnas 
gruppchef
Valvira
tfn 029 520 9610
E-post: [email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Huvudwebbplats alkoholi - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet