THL julkaisee Johdon strategisen tilannekuvan hyvinvointialueiden tilanteesta 28.6.

Julkaisuajankohta 28.6.2024 8.00
Uutinen

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee perjantaina 28.6.2024 Johdon strategisen tason tilannekuvan hyvinvointialueiden tilanteesta.

Johdon strateginen tilannekuva on räätälöity ensi sijassa Valtioneuvoston ohjauksen tarpeisiin, ja siitä julkaistaan nyt ensimmäinen tuotantoversio (1.0).

Johdon strategisen tason tilannekuva

Tilannekuvan rakentamisessa hyödynnetään olemassa olevia tietolähteitä. Version 1.0 tietolähteet ovat pääosin THL:n ylläpitämiä tilastoja. Käytettyjä THL:n tietolähteitä ovat Tilasto ja indikaattoripankki Sotkanet, tietokuutiot ja TAHTO-tietokanta. Lisäksi käytetään Tilastokeskuksen rekisteritietoa.

Kaikille avointa Johdon strategista tilannekuvaa (JST) voivat hyödyntää myös hyvinvointialueiden johto ja poliittiset päättäjät arvioidessaan sote-palvelujen järjestämistehtävän onnistumista. JST mahdollistaa valtioneuvoston ja hyvinvointialueiden strategisen johdon vuoropuhelun yhteisen tilannekuvan pohjalta.

JST on kehittyvä työväline, jonka sisältöä ohjaa ensisijaisesti valtioneuvosto. Raportointityökalu kehittyy asteittain ja tuotantoversiot päivittyvät kvartaaleittain kehitystyön edetessä. JST:n tietoja päivitetään mahdollisuuksien mukaan kerran kuukaudessa. Tilannekuvan seuraavat versiot julkaistaan syyskuussa ja joulukuussa 2024.

Toivomme palautetta sekä työkalun teknisestä toimivuudesta että sisällöstä osoitteeseen [email protected]

Yhteystiedot

Sanna Rautalammi (sisältöasiat)
hankepäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Katja Putto (tekninen käyttö)
erikoissuunnittelija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

[email protected]

Minna Heini
erityisasiantuntija
sosiaali- ja terveysministeriö

Petra Kokko (vähimmäistietosisältö/ydintiedot)
erityisasiantuntija
sosiaali- ja terveysministeriö

[email protected]

Sote-palvelujen johtaminen Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla sostiedonhallinta