Johdon strateginen tilannekuva

Johdon strateginen tilannekuva (JST) on kaikille avoin raportointinäkymä, josta löydät koostettuna tietoa hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen tilanteesta.

Raportointinäkymä on suunniteltu erityisesti Valtioneuvoston ja hyvinvointialueiden strategisen tason ohjauksen ja johtamisen tarpeisiin.

Tilannekuva koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistehtävän kannalta keskeisistä sisältökokonaisuuksista, jotka löytyvät raportointinäkymän ylävalikosta.

Tilannekuvaan raportoidaan tietoja kansallisesti, yhteistyöalueittain ja hyvinvointialueittain. Tietoja päivitetään mahdollisimman ajantasaisesti.

Siirry raportointinäkymään

THL kehittää Johdon strategisen tilannekuvan sisältöä ja raportointinäkymää vaiheittain vuoden 2025 loppuun saakka. Versiopäivitykset tehdään neljännesvuosittain.

Version 1.0 tietolähteet ovat pääosin THL:n ylläpitämiä tilastoja. Käytettyjä THL:n tietolähteitä ovat Tilasto ja indikaattoripankki Sotkanet, tietokuutiot, TEAviisari ja TAHTO-tietokanta. Lisäksi käytetään mm. Tilastokeskuksen rekisteritietoa.

Johdon strategista tilannekuvaa tulee täydentämään Hyvinvointialueiden vähimmäistietosisällön muodostama ydintietokokonaisuus

JST:n lisäksi THL kehittää sote-järjestämislain 29 §:n mukaista hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon seurannan vähimmäistiedon muodostavaa kansallista ydinindikaattori-kokonaisuutta. Ydintiedot muodostavat hyvinvointialueiden vertailun mahdollistavan strategisen tason kompaktin tietokokonaisuuden.

Seurannan, arvioinnin ja ohjauksen ydintietojen sisältö suunnitellaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja hyvinvointialueiden kanssa hyödyntäen Virta-hankkeen aiempaa kehitystyötä. Ydintietoja kuvaavat indikaattorit julkaistaan vaiheittain vuoden 2025 aikana. Ydintiedot korvaavat vuoden 2025 aikana hyvinvointialueiden järjestämisen seurannassa, arvioinnissa ja ohjauksessa käytetyn sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuus-mittariston (KUVA). Nykyiseen KUVA-mittaristoon ei tehdä muutoksia enää vuoden 2024 aikana, ellei tämä ole tuotannollisista syistä välttämätöntä.

Lisätietoja ja palaute

[email protected]