THL:n koordinoima IPS-työhönvalmennus valittu Euroopan 20 hyvän käytännön joukkoon

Julkaisuajankohta 18.4.2024 9.30
Uutinen

THL:n koordinoima IPS-työhönvalmennushanke on valittu yhdeksi 20 hyvästä eurooppalaisesta käytännöstä, jotka tukevat osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Hyvinvointialueiden mielenterveyspalveluissa toteutettavalla IPS-työhönvalmennuksella edistetään mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä. 

THL on vastannut IPS-toimintamallin käyttöönoton ja toimeenpanon tuesta sekä tutkinut mallin käyttöönottoa, soveltuvuutta ja tuloksellisuutta vuodesta 2020. Tavoitteena on, että toimintamalli juurtuu hyvinvointialueiden pysyväksi toiminnaksi. IPS-kehittämishanke on osa kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa.

”On hienoa, että vaikuttava toimintamme on noteerattu Euroopan unioninkin tasolla. THL:n arviointitutkimuksen mukaan IPS-kehittämishankkeessa 49 prosenttia valmennukseen osallistuneista, vakavaan mielenterveyden häiriöön sairastuneista henkilöistä työllistyi avoimille työmarkkinoille. Tämä on merkittävä osuus, kun ottaa huomioon, että esimerkiksi skitsofreniaan sairastuneiden henkilöiden työllistymisasteen on maassamme arvioitu olevan 7 prosenttia”, sanoo THL:n projektipäällikkö Helka Raivio.

20 hyvää käytäntöä on tunnistettu Euroopan komission tilaamassa selvityksessä, joka kuuluu komission Työllisyyspakettiin vammaisten henkilöiden työmarkkinatulosten parantamiseksi. YK:n vammaisyleissopimus määrittelee myös mielenterveyskuntoutujan vammaiseksi henkilöksi, koska hänellä on henkinen vamma, joka yhdessä muiden esteiden kanssa voi estää hänen täysimääräisen ja yhdenvertaisen osallisuutensa yhteiskunnassa.

Euroopan komission Työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosasto on tilannut aiheeseen paneutuvan tutkimuksen saksalaiselta tutkimuskonsortiolta. Tutkimus julkaistaan kesäkuussa. 

Lue lisää

IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishanke 

Työvoimapaketti vammaisten henkilöiden työmarkkinatulosten parantamiseksi: Disability Employment Package to improve labour market outcomes for persons with disabilities (Euroopan komissio) 

Lisätietoja 

Helka Raivio
projektipäällikkö
THL
puh. 029 524 7183
[email protected]  

Minna Ahola
erikoissuunnittelija
THL
puh. 029 524 7983
[email protected] 
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Mielenterveys Mielenterveys Uutiset ja tiedotteet