IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishanke

Kesto:

1.5.2020 – 31.12.2024

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Kaksi hymyilevää ihmistä, nainen ja mies, katsovat pöydällä olevia kirjoja.

Mielekkäästi töihin! Työtä ja tukea IPS-työhönvalmennuksella.

IPS-kehittämishanke toteuttaa kansallisen mielenterveysstrategian työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen sisällöllistä ja toiminnallista uudistusta. Toiminta laajenee vuosina 2023-2024 osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (RRP).

IPS-toimintamalli

Tuetun työllistymisen IPS - Sijoita ja valmenna! -toimintamallilla edistetään mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä. Lyhenne IPS tulee englannin kielen sanoista Individual Placement and Support.

IPS-työhönvalmennuksessa etsitään työpaikka, joka vastaa asiakkaan osaamista, voimavaroja ja mielenkiinnon kohteita. Samalla vastataan työnantajien rekrytointitarpeisiin tarjoamalla osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. Tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille palkkatyösuhteeseen.

Asiakkaan tukena on IPS-työhönvalmentajan lisäksi psykiatrinen hoitotaho.

IPS-toimintamalli on kansainvälisesti tuottanut hyviä työllistymistuloksia erityisesti vaikeisiin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden keskuudessa. Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että IPS-palvelun tuloksellisuus on kaksi- tai kolminkertainen verrokkipalveluihin nähden.

Tavoitteet

Kesäkuussa 2023 päättyneessä IPS-kehittämishankkeessa 2020-2023 muodostettiin työllistymisen tuen ja psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen palveluista kokonaisuus niin, että niistä rakentui toisiaan tukeva palveluprosessi.

Kehittämishankkeen tavoitteet olivat:

 • Mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden työllistymisen ja työllisyyden edistäminen.
 • Mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen.
 • Ammattilaisten osaamisen lisääminen ja vahvistaminen.
 • IPS-toimintamallin laajemman käyttöönoton tukeminen Suomessa.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan (RRP) kuuluvassa IPS-kehittämishankkeen laajennuksessa 2023-2024 jatketaan IPS-toimintamallin implementointia Suomeen.
Työkyvyn ja työllistymisen tuki - IPS-kehittämishankkeen laajennus 

Toteutus

IPS-kehittämishanke 2020-2023 (päättynyt)

Alueellisissa kokeiluissa mallinnettiin käytänteet, joilla tuetun työllistymisen näyttöön perustuva IPS -työhönvalmennus toteutuu psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen integroituna palveluna. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) rahoitti viittä alueellista IPS-kokeilua. Kokeilut päättyivät 30.6.2023.

 • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote
 • Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan psykiatria- ja päihdepalvelut
 • HUS Psykiatria ja Uudenmaan TE-toimisto
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (täydennyshaku 2021)
 • Lapin sairaanhoitopiiri (täydennyshaku 2021)

Kokeilujen jälkeen alueilla pyritään IPS-toimintamallin pysyvään juurruttamiseen. Parhaiten malli on toistaiseksi juurtunut Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluihin sekä Siun soteen. Myös HUS Psykiatrialla toiminta on jatkunut kokeilun jälkeen. Uudenmaan TE-toimistossa ja Lapin hyvinvointialueella ei ole IPS-palvelua vuonna 2024. 

IPS-kehittämishankkeen laajennus 2023-2024

IPS-kehittämishanke laajenee 2023-2024 kuudelle uudelle hyvinvointialueelle osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (RRP). Klikkaamalla alueen nimeä pääset tutustumaan sen IPS-aluehankkeeseen.

Työkyvyn ja työllistymisen tuki - IPS-kehittämishankkeen laajennus 

Yhteistyökumppanit ja rahoittajat

 • IPS-kehittämishanke: sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
 • IPS-kehittämishankkeen laajennus Suomen kestävän kasvun ohjelmassa: Euroopan unionin Next Generation -elpymisväline, Recovery and Resilience Plan (RRP)

IPS-hankeopas

IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishankeen ohjelma (STM:n julkaisuja 2020:12) (pdf 514 kt)

IPS-toimintamallin HYTE-arviointi

IPS-toimintamalli sai HYTE-toimintamallien arvioinnissa 2019 arvosanan kiitettävä (4/5): IPS-toimintamalli perustuu vahvaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja se on todettu erittäin vaikuttavaksi suhteessa verrokkipalveluihin. HYTE-toimintamalleilla tarkoitetaan hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistäviä toimintamalleja.

IPS-toimintamallin arviointi (Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen -osio)

Yhteystiedot

Helka Raivio
projektipäällikkö
puh. 029 524 7183
[email protected]

Minna Ahola
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7983
[email protected]

Kaija Appelqvist-Schmidlechner
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7275
[email protected]

Noora Sipilä
tutkija
puh. 029 524 7929
[email protected]

Kristiina Vihtari
projektiassistentti
puh. 029 524 7264
[email protected]

UUTTA: ALUEELLISTEN IPS-HANKKEIDEN TYÖLLISTYMISTULOKSET 2023-2024

IPS-kehittämishankkeen laajennukseen kuuluvat IPS-aluehankkeet käynnistyivät kesällä ja syksyllä 2023 (Suomen kestävän kasvun ohjelma, RRP).

Tilanne 30.4.2024*

 • IPS-työhönvalmennuksessa aloittaneiden asiakkaiden määrä: 336 asiakasta
 • IPS-työhönvalmennuksessa työllistyneiden asiakkaiden määrä: 86 asiakasta
 • Työllistyneiden osuus palvelussa aloittaneista: 25,6 %

* Luvut päivitetään 2-3 kuukauden välein.

PÄÄTTYNEET KOKEILUT: ALUEELLISTEN IPS-KOKEILUJEN TYÖLLISTYMISTULOKSET 2020-2023

 • IPS-työhönvalmennuksessa aloittaneiden asiakkaiden määrä: 763 asiakasta
 • IPS-työhönvalmennuksessa työllistyneiden asiakkaiden määrä: 348 asiakasta
 • Työllistyneiden osuus palvelussa aloittaneista: 46 %

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) rahoitti IPS-kehittämishanketta 2020-2023. Alueelliset kokeilut päättyivät 30.6.2023.  

MEDIASSA

Vaasa: Tukea työllistymiseen – IPS-valmennuksessa pyritään löytämään mieluinen työ- tai opiskelupaikka mielenterveyskuntoutujille (4.4.2024)

Yle: Uusi työvalmennusmalli mielenterveyskuntoutujille on ylittänyt kaikki odotukset – Jonna Piirto uskaltautui kokonaan uudelle alalle (22.4.2023)

Sosiaali- ja terveysministeriö: Työkyvyttömyyden ennaltaehkäisy rakentaa kestävää hyvinvointia (4.11.2022)

Yle: Vuosi sitten alkoi hanke, jonka tavoitteena oli saada mielenterveyskuntoutujia enemmän työelämään – tulokset ovat olleet hämmästyttäviä (9.5.2022)

Lääkärilehti: Jopa psykoosiin sairastuneet nopeasti töihin (19.4.2022)

Svenska Yle: Projekt för att hjälpa personer med psykisk ohälsa ut på arbetsmarknaden lyckat (23.3.2022)

Västra Nyland: Ny metod hjälper personer som drabbats av psykisk ohälsa tillbaka ut i arbetslivet – Ekenäsbon Annica Näs: "Förr var dagarna meningslösa" (20.3.2022)

Torstailehti/Ykköset: Työvalmennuksen uusia tuulia Etelä-Pohjanmaalla (10.2.2022)

HBL: Psykisk ohälsa måste inte betyda arbetslöshet: "Det här jobbet är ett mirakel!" (30.1.2022)

Vantaan Sanomien pääkirjoitus: Työllä on tärkeä merkitys myös sairastuneelle – työelämän asenteita ja rakenteita pitäisi muuttaa joustavammiksi (8.1.2022)

Vantaan Sanomat/Länsiväylä: Vantaalainen Tanja, 35, elää hyvää elämää, vaikka mielessä kuuluu päivittäin erilaisia ääniä (5.1.2022)

Karjalainen: IPS-hankkeessa työ kuntouttaa mielenterveyshäiriön kanssa elävän töihin (5.10.2021)

Lääkärilehti: IPS haastaa ammatillista kuntoutusta väkevästi (14.4.2021)

ETELÄ-POHJANMAAN IPS-VIDEO: TOIPUMISTA JA TÄHTITIEDETTÄ

HUS PSYKIATRIAN JA UUDENMAAN TE-TOIMISTON YHTEISTYÖ

HELSINGIN IPS-KOKEILUN VIDEO

SIUN SOTEN IPS-KOKEILUN VIDEO

HUS PSYKIATRIAN JA UUDENMAAN TE-TOIMISTON VIDEO

IPS-PILOTPROJEKTET VID HUS PSYKIATRI & NYLANDS TE-BYRÅ

SEURAA X-VIESTIPALVELUSSA