THL:n lääketukkukaupalla on tärkeä rooli rescEU:ssa – valmiusvarastot parantavat myös kansallista varautumista

Julkaisuajankohta 30.1.2024 9.14
Uutinen

Suomeen perustetaan lisää Euroopan unionin yhteisiä valmiusvarastoja, jotka ovat osa rescEU-hankekokonaisuutta. RescEU parantaa ja tehostaa EU:n valmiutta vastata vakaviin laaja-alaisiin suuronnettomuuksiin sekä uhka- ja kriisitilanteisiin.

Uudet varastot sisältävät muun muassa lääkkeitä, rokotteita, hoitotarvikkeita ja lääkinnällisiä laitteita. THL vastaa lääkevalmisteiden hankinnasta ja varastoinnista. 

”Tämä on iso ja ainutlaatuinen tehtävä THL:n lääketukkukaupalle, koska luomme täysin uusia periaatteita rajat ylittävälle lääkkeiden jakelulle. Samalla olemme tuoneet komissiolle näkyväksi Suomen vahvaa lääkelogistiikkaosaamista”, kertoo lääketukkukaupan johtaja Toni Relander.  

Suomi on saanut Euroopan komissoilta kokonaisuudessaan 305 miljoonaa euroa rahoitusta valmiusvarastojen perustamiseen. Valmiusvarastoilla varaudutaan kemiallisiin (C), biologisiin (B), radioaktiivisuuden (R) ja ydinmateriaalien (N) aiheuttamiin onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin Euroopassa. Valmiusvarastoilla varaudutaan myös Covid-19 kaltaisiin pandemioihin sekä lääkkeiden ja suojavarusteiden toimintahäiriöihin tai niiden ehtymiseen jäsenmaissa esimerkiksi terrori-iskun tai sotilaallisen voimankäytön vuoksi. 

Vuoden 2023 alussa Suomi sai komissiolta 242 miljoonan euron rahoituksen valmisvarastojen perustamiseen CBRN-uhkien varalta. THL:n osuus rahoituksesta oli 158 miljoonaa euroa.
Joulukuussa 2023 Suomi sai uuden, 62,9 miljoonan euron rahoituksen Lääkinnällinen varastointi Suomessa -hankkeeseen, jossa perustetaan uusi varastointikokonaisuus. THL:n osuus rahoituksesta on 36,2 miljoonaa euroa.

EU rahoittaa Suomen rescEU-varastointihanketta vuoteen 2026 asti. Sisäministeriö toteuttaa hankkeen yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Huoltovarmuuskeskuksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa. Sisäministeriö toimii EU:n pelastuspalvelumekanismin kansallisena toimivaltaisena viranomaisena. 

Valmiusvarastoissa 12 tunnin lähtövalmius

RescEU-valmiusvarastoja on useissa EU-maissa. Ne ovat kaikkien EU-maiden yhteisiä ja kuuluvat vuonna 2001 perustettuun EU:n pelastuspalvelumekanismiin. Maa voi pyytää apua EU:n hätäavun koordinointikeskukselta, jos sen omat valmiudet eivät riitä hätätilanteessa. Myös Suomi voi olla avun pyytäjämaa. Apua on annettu muun muassa Turkin ja Syyrian maanjäristysalueille, Euroopan maastopaloihin ja Ukrainalle Venäjän hyökkäyssodan alettua. 

Ensimmäiset lääkevalmisteet ja materiaalit saapuivat vuoden 2023 lopussa Suomen rescEU-varastoihin. Varastoitu materiaali on oltava valmis lähetettäväksi apua pyytäneeseen maahan 12 tunnin sisällä siitä, kun vastaanottajamaa hyväksyy lähetettävät materiaalit. Tänä vuonna varastojen lääkevalmisteiden ja materiaalien määrä kasvaa hankintojen kautta merkittävästi.  

THL hyödyntää kokemustaan terveysuhkien torjunnasta ja lääkevalmisteiden hankinnoista 

Uuden rahoituksen avulla varaudutaan entistä paremmin väestön terveyttä uhkaaviin erilaisiin tilanteisiin. Varastot on tarkoitettu koko EU:n käyttöön, mutta ne parantavat myös Suomen kansallista varautumista. 

THL seuraa ja arvioi jatkuvasti terveysuhkia. 

”Ylläpidämme kansallista tartuntatautien tilannekuvaa sekä ohjaamme ja kehitämme kansallista rokotusohjelmaa. THL toimii osana kansainvälistä infektiotautien seurannan ja torjunnan viranomaisverkostoa yhdessä Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC:n, WHO:n ja muiden kansanvälisten kumppaneiden kanssa. Tämä osaaminen tukee rescEU-hankekokonaisuutta”, kertoo THL:n terveysturvaajat-osaston johtaja Otto Helve.

Lääkkeiden varastointi ja jakelu on luvanvaraista toimintaa. THL:n lääketukkukaupan perustehtävä on määritelty tartuntatautilaissa. Lääketukkukauppa kilpailuttaa ja hankkii lainsäädäntöön määritetyt rokotteet ja vasta-aineet STM:n hankintapäätösten mukaisesti. 

”Koronapandemian myötä THL:lle on muodostunut vankka kokemus lääkevalmisteiden hankinnoista ja kansallisesta varautumisesta, mitä voimme nyt hyödyntää. Osa varastoitavista lääkevalmisteista on harvinaisia vasta-aineita, osa päivittäin käytössä olevia kipu- ja nukutuslääkkeitä sekä muita ensihoidossa tarvittavia lääkkeitä. Lisäksi varastoidaan antibiootteja erityisesti mikrobilääkeresistenssin varalle”, selvittää Toni Relander.

Potilas saa avun nopeasti

THL:n rescEU-ydintiimiin kuuluu farmaseuttisia asiantuntijoita sekä hankinta- ja lakiasiantuntijoita. He vastaavat siitä, että lääkevalmisteet hankitaan, varastoidaan ja valmistellaan lähtövalmiuteen. Lisäksi he varmistavat, että lääkkeitä vastaanottava taho saa ottaa vastaan lääkkeitä. 

”Lääketukkukaupalla on hankkivana yksikkönä ja toimitusketjun osana suuri vastuu siitä, että varastoon hankitaan vain turvallisia ja tehokkaita lääkevalmisteita”, kertoo erityisasiantuntija Eero Mäki-Lohiluoma.

THL:llä on tärkeä asiantuntijarooli Euroopan komission kanssa käytävissä keskusteluissa. THL välittää tietoa, mikä on mahdollista ja tärkeää lääkevalmisteiden jakelussa rescEU-kontekstissa. Asiantuntemusta tarvitaan myös keskusteluissa, joita käydään omia velvoitteitaan noudattavien lääkeyritysten kanssa.

”Tärkeintä on, että potilas saa avun nopeasti. Varmistamme omalta osaltamme, että potilas voi luottaa siihen, että hänen hoitoonsa käytettävät lääkevalmisteet ovat turvallisia ja ne tehoavat niin kuin niiden pitääkin”, korostaa Mäki-Lohiluoma.

Lisätietoja:

Toni Relander
Lääketukkukaupan johtaja, THL
[email protected]
029 524 7299

Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset