THL:n laaturekisterit tukena hoidon laadun kehittämisessä – raportointia uudistettu

Julkaisuajankohta 5.4.2024 9.58
Uutinen

THL:n laaturekisterien tulosraportteja on selkeytetty ja yhdenmukaistettu. Tulosten esittäminen raporteissa tukee nyt entistä paremmin vertaiskehittämistä. Tietoja hyödynnetään laaturekisterien yhteisessä vertaiskehittämispäivässä 22.5.2024.

Raportointia on kehitetty käyttäjälähtöisesti

Suurin osa THL:n laaturekisterien raporteista julkaistiin ensimmäisen kerran vuoden 2022 lopulla.

"Laaturekisterin raporttien julkaisu oli merkitykseltään erittäin suuri. Koskaan aiemmin ei oltu kansallisella tasolla julkaistu yhtä laajasti tietoja terveydenhuollon hoidon laadusta", korostaa THL:n laaturekisteritoiminnan johtaja Jonna Salonen.

"THL:n laaturekisterit ovat sitoutuneet jatkuvaan kehittymiseen. Käyttäjiltä tulleisiin palautteisiin pyritään vastaamaan toimintaa ketterästi kehittäen. Tärkeintä on, että terveydenhuollon ammattilaiset löytävät raportit ja kokevat saavansa niistä hyötyä työnsä kehittämisen tueksi", kertoo THL:n laaturekisterien vaikuttavuusylilääkäri Aapo Tahkola.

Raportoinnin kehittämisen keskeisenä teemana on tehdä näkyväksi muutokset tuloksissa.

"Vertaiskehittämisessä tulosten kehittymisen suunta on usein tärkeämpi kuin yksittäisen ajanhetken tilanne. Se auttaa arvioimaan tehtyjen laadunparannustoimien vaikutusta ja ennustamaan tulosten muutosta jatkossa. Tässä tavoitteessa pääsimme uudistuksen myötä ison askelen eteenpäin", Tahkola kuvaa.

"Tulosten tulkinnan tueksi on myös saatu ensimmäisiä tilastoanalytiikan työkaluja, jotka auttavat käyttäjää erottamaan toisistaan satunnaisen tai todellisen muutoksen ja tuloseron", Tahkola jatkaa. 

Raportteja hyödynnetään laaturekisterien yhteisessä vertaiskehittämispäivässä toukokuussa

Aiemmin on jo pidetty osallistujilta kiitosta saaneita rekisterikohtaisia vertaiskehittämistapahtumia.

Toukokuussa järjestetään ensimmäinen laaturekisterien yhteinen vertaiskehittämispäivä Oulussa 22.5.2024 yhdessä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa. Tapahtumassa halutaan vahvistaa tulosten hyödyntämistä laajemmin hoitoketjuissa. Tilaisuus on suunnattu erityisesti perusterveydenhuollon ammattilaisille, esihenkilöille ja johtajille.

"Kokemukset diabetesrekisterin vertaiskehittämisestä ovat osoittaneet koko hoitoketjun mukaan saamisen suuren merkityksen. Nyt myös muiden laaturekisterien vaikuttavuutta päästään yhdessä kehittämään. On hienoa päästä yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa muuttamaan laaturekisterituloksia käytännön vaikuttavuustyöksi ja paremmaksi hoidon laaduksi!" Tahkola iloitsee. 

Aiheesta lisää

Lisätietoa

Jonna Salonen
THL:n laaturekisteritoiminnan johtaja
puh. 029 524 7171
[email protected]

Aapo Tahkola
vaikuttavuusylilääkäri
puh. 029 524 8188
[email protected]
 

Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tilastouutinen - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla