THL:n lausunto: Entistä vahvempien alkoholijuomien myynti ruokakaupoissa voi lisätä sote-palveluiden kuormitusta

Julkaisuajankohta 23.11.2023 14.00 | Julkaistu suomeksi 23.11.2023 klo 14.30
Tiedote

Hallituksen kaavailema alkoholilain uudistus voi lisätä alkoholihaittoja etenkin riskikäyttäjillä, arvioi THL. Tämä puolestaan lisäisi sosiaali- ja terveydenhuollon kuormitusta erityisesti alueilla, jonne haitat kasaantuvat jo nyt.

THL on julkaissut lausuntonsa hallituksen alkoholilainsäädännön muutoksesta. Muutos toisi ruokakauppoihin enintään 8 prosentin vahvuiset käymisteitse valmistetut alkoholijuomat. Nykyisin kaupoissa voi myydä enintään 5,5 prosentin vahvuisia juomia.

Alkoholin kokonaiskulutus on pääasiallisesti vähentynyt Suomessa noin 15 vuoden ajan. Silti alkoholin aiheuttama kuolleisuus lisääntyi edellisen eli vuoden 2018 alkoholilain uudistuksen jälkeen. Tuolloin päivittäistavarakaupassa myytävien juomien alkoholipitoisuuden enimmäismäärä nostettiin 4,7 prosentista 5,5:een.

Vuosina 2018–2020 alkoholin aiheuttamia kuolemia oli yhteensä lähes 450 enemmän kuin niitä olisi ollut kuolemien määrän pysyessä vuoden 2017 tasolla.

THL:n asiantuntijoiden arvion mukaan tätä selittää riskikäyttäjien kulutuksen lisääntyminen.

”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jo entuudestaan paljon alkoholia käyttäneet lisäsivät kulutustaan”, sanoo tutkimusprofessori Pia Mäkelä THL:stä.

Vuoden 2018 uudistuksessa vähittäismyyntiin vapautui noin kolme prosenttia Alkon yksinoikeusjärjestelmän liikevaihdosta.

”Nyt edessä on uusi saman mittaluokan muutos, jos enintään 8-prosenttisten käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien vähittäismyynti sallitaan ruokakaupoissa”, Mäkelä toteaa.

”THL:n tavoitteena on alkoholin aiheuttamien haittojen vähentäminen osana väestön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä. Alkoholin vähittäismyynnin yksinoikeusjärjestelmä on tässä tutkitusti tehokas keino. Samalla se vähentää sote-järjestelmän kuormitusta, kustannuksia yhteiskunnalle ja kestävyysvajetta”, hän jatkaa.

Alueelliset erot alkoholihaitoissa ovat suuria

Alkoholihaittojen yleisyys vaihtelee eri puolilla Suomea. Vakavien alkoholiongelmien esiintyvyys on erityisen suurta Pohjois-, Itä- ja Kaakkois-Suomessa.

Alkoholilainsäädännön muutokset voivat siten lisätä terveyshaittoja ja päihdepalveluiden tarvetta enemmän alueille, joilla alkoholiongelmia esiintyy jo tällä hetkellä runsaasti.

”Osa hyvinvointialueista on jo nyt huomattavan kuormittuneita alkoholin aiheuttamien ongelmien hoitamisesta. Olisi tärkeää, että kansallisella alkoholipoliittisella lainsäädännöllä ehkäistään haittojen kasvua”, Mäkelä sanoo.
 

Alkoholikuolleisuuden alueelliset erot ovat suuret.
Alkoholikuolleisuus / 100 000 asukasta vuonna 2021. Lähde: THL/Sotkanet.fi.

Alkoholipolitiikassa huomioitava edelleen vaikutukset koko väestön hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen

Paitsi entistä vahvempien alkoholijuomien myynti ruokakaupoissa, suurta huolta herättävät myös hallituksen jatkotoimet alkoholipolitiikassa. Seuraavassa puoliväliriihessä käsitellään selvitystä viinien myynnin vapauttamisesta sekä jo tätä ennen mahdollisuutta alkoholijuomien kotiinkuljetukseen. Kaikkiaan hallitus tarkastelee alkoholipolitiikkaa nyt ensisijaisesti elinkeinopoliittisena kysymyksenä kansanterveys- ja hyvinvointinäkökulman sijasta.

”Viinit kattavat valtaosan nykyisen yksinoikeusjärjestelmän myynnistä. Viinien myynti ruokakaupoissa lisäisi niiden kulutusta, ja viinin sisältämä alkoholi aiheuttaa haittoja siinä missä muukin alkoholi. Sote-palveluiden kuormitus todennäköisesti lisääntyisi, ja haitat näkyisivät esimerkiksi työelämästä syrjäytymisenä ”, Mäkelä arvioi.

Hallitusohjelman mukaan TEM ja STM tekevät hallituksen puoliväliriiheen mennessä selvityksen viinien myynnin vapauttamisesta. THL tarjoaa valmisteluun tutkimus- ja tilastotietoa.

THL:n arvion mukaan hallitusohjelmassa linjatut alkoholipoliittiset uudistukset nakertavat asteittain yksinoikeusjärjestelmää, ja viinien myynnin vapauttaminen todennäköisesti kaataisi sen.

”Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus ei muuta Alkon kansanterveydellistä tehtävää ja asemaa. On kuitenkin todennäköistä, että nykyisenkaltaisella yksinoikeusjärjestelmällä ei olisi toimintaedellytyksiä, jos viinien myynti vapautuisi. Väkevät kattavat Alkon litramyynnistä vain reilun neljäsosan, joten pelkästään niiden myynti ei pidä yksinoikeusjärjestelmää pystyssä”, Mäkelä toteaa.

Lisätietoa

THL:n lausunto alkoholilain uudistukseen 23.11.2023
Alkoholijuomien kulutus 2022 -tilasto

Pia Mäkelä
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 7159
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto alkoholi - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet