THL:s utlåtande: Försäljning av starkare alkoholdrycker i matbutiker kan öka belastningen på social- och hälsovårdstjänsterna

Utgivningsdatum 23.11.2023 14.00 | Publicerad på svenska 8.12.2023 kl. 14.48
Pressmeddelande

Den reform av alkohollagen som regeringen planerar kan öka alkoholskadorna särskilt hos riskanvändare, bedömer THL. Detta skulle i sin tur öka belastningen på social- och hälsovården, i synnerhet i de områden där skadorna redan ackumuleras.

THL har publicerat sitt utlåtande om regeringens ändring av alkohollagstiftningen. Ändringen skulle innebära att alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 8 procent som tillverkats genom jäsning skulle få säljas i matbutiker. För närvarande får alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 5,5 procent säljas i matbutiker.

Den totala alkoholkonsumtionen har i huvudsak minskat i Finland under de senaste cirka 15 åren. Trots detta ökade den alkoholrelaterade dödligheten efter den föregående reformen av alkohollagen 2018. Då höjdes den maximalt tillåtna alkoholhalten för drycker som säljs i dagligvaruhandeln från 4,7 procent till 5,5 procent.

Åren 2018–2020 var antalet alkoholrelaterade dödsfall sammanlagt nästan 450 fler än vad som skulle ha varit fallet om antalet dödsfall hade hållits på samma nivå som 2017.

Enligt THL:s experters bedömning förklaras detta av riskanvändarnas ökade konsumtion.

”I praktiken innebär det att de som redan tidigare använt mycket alkohol ökade sin konsumtion”, säger forskningsprofessor Pia Mäkelä från THL.

I 2018 års reform frigjordes cirka tre procent av omsättningen i Alkos monopolsystem till detaljhandeln.

”Nu står vi inför en ny förändring i samma omfattning ifall detaljhandel med alkoholdrycker upp till 8 procent tillverkade genom jäsning tillåts i matbutiker”, säger Mäkelä.

”THL har som mål att minska alkoholskadorna som ett led i främjandet av befolkningens välfärd, hälsa och säkerhet. Systemet med monopol på detaljhandel med alkoholdrycker är i detta sammanhang bevisligen ett effektivt sätt. Samtidigt minskar det belastningen på social- och hälsovårdssystemet, kostnaderna för samhället och hållbarhetsunderskottet”, fortsätter hon.

De regionala skillnaderna i alkoholens skadeverkningar är stora

Förekomsten av alkoholskador varierar på olika håll i Finland. Allvarliga alkoholproblem är särskilt förekommande i norra, östra och sydöstra Finland.

Ändringarna av alkohollagstiftningen skulle således öka hälsoriskerna och behovet av missbrukartjänster i områden där det redan för närvarande förekommer mycket alkoholproblem.

”En del av välfärdsområdena är redan under stor belastning när det gäller att hantera alkoholrelaterade problem. Det är viktigt att den nationella alkoholpolitiska lagstiftningen inte leder till att skadorna ökar”, säger Mäkelä.

De regionala skillnaderna i alkoholdödlighet är stora.
Alkoholdödlighet / 100 000 invånare 2021. Källa: THL/Sotkanet.fi.

Alkoholpolitiken måste fortfarande beakta konsekvenserna för hela befolkningens välfärd, hälsa och säkerhet beaktas

Förutom försäljningen av starkare alkoholdrycker i matbutikerna väcker även regeringens fortsatta åtgärder inom alkoholpolitiken stor oro. Vid följande halvtidsöversyn kommer en utredning om avreglering av försäljningen av vin att behandlas, och möjligheten till hemleverans av alkoholdrycker behandlas redan innan detta. Överlag betraktar regeringen nu alkoholpolitiken i första hand som en näringspolitisk fråga snarare än ur ett folkhälso- och välfärdsperspektiv.

”Viner står för den största delen av försäljningen i det nuvarande monopolsystemet. Försäljningen av vin i matbutiken skulle öka konsumtionen av vin och alkoholen i vinet skulle orsaka skador på samma sätt som annan alkohol. Belastningen på social- och hälsovårdstjänsterna skulle sannolikt öka och skadeverkningarna skulle synas till exempel i form av utslagning från arbetslivet”, menar Mäkelä.

Enligt regeringsprogrammet ska ANM och SHM före regeringens halvtidsöversyn göra en utredning om avreglering av vinförsäljningen. THL erbjuder forsknings- och statistikuppgifter för beredningen.

Enligt THL:s bedömning skulle de ändringar av alkoholpolitiken som fastställts i regeringsprogrammet leda till att monopolsystemet gradvis undergrävs, och en avreglering av vinförsäljningen skulle sannolikt få det att haverera.

”I regeringsprogrammet anges att regeringen inte ändrar Alkos folkhälsouppgift och ställning. Det är dock sannolikt att det nuvarande monopolsystemet inte skulle vara livskraftigt om försäljningen av vin skulle avregleras. Sprit står för endast en dryg fjärdedel av Alkos literförsäljning, så enbart försäljningen av sprit kommer inte att kunna upprätthålla monopolsystemet”, säger Mäkelä.

Mer information

THL:s utlåtande om reformen av alkohollagen 23.11.2023 (på finska)
Konsumtion av alkoholdrycker 2022

Pia Mäkelä
forskningsprofessor
THL
tfn 029 524 7159
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Huvudwebbplats alkoholi - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet