THL:n seuranta: Joka kolmas vanhuspalvelujen yksikkö on jo saavuttanut 0,7:n henkilöstömitoituksen

Julkaisuajankohta 23.3.2023

Kolmannes vanhuspalvelujen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköistä on jo saavuttanut joulukuussa voimaan tulevan henkilöstömitoituksen 0,7 asiakastyötä tekevää työntekijää asukasta kohti. Paras tilanne on Helsingissä, jossa 49 prosenttia yksiköistä täytti jo tulevan vähimmäismitoituksen. Kauimpana tavoitteesta  ollaan Pohjois-Karjalassa, jossa kahdeksan prosenttia yksiköistä täytti mitoituksen.

Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) marraskuussa 2022 keräämästä tiedoista.

”Henkilöstön hankala saatavuus on varmasti saanut yksiköt aloittamaan rekrytoinnit hyvissä ajoin. Esimerkiksi Helsingissä, missä lähihoitajien saatavuus on erityisen heikkoa, jo lähes puolet yksiköistä on palkannut tarvittavan henkilöstön. On tärkeää, että vanhuspalvelujen laadun parantaminen edelleen jatkuu sille varatun rahoituksen turvin. Laatuongelmista kärsinyt palvelujärjestelmä on saatava kuntoon”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa.

Karttakuvassa on havainnollistettu väreillä, kuinka monta prosenttia alueen toimintayksiköistä täytti henkilöstömitoituksen 0,7 marraskuussa 2022. Luvuista on kerrottu sivun tekstissä.

Henkilöstömitoituksen 0,7 täyttäneiden yksiköiden osuus (%) alueen toimintayksiköistä marraskuussa 2022.

Asiakastyön osuus työajasta on jo maksimissa hoitajien osalta 

Lähihoitajien työajasta 96 prosenttia ja sairaanhoitajien työajasta 94 prosenttia käytetään hoitoa ja huolenpitoa sekä asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumista edistäviin ja ylläpitäviin tehtäviin eli välittömään asiakastyöhön.

”Henkilöstörakennetta ja työnjakoa on kehitetty niin, että hoitajien työaika kohdentuu aiempaa paremmin välittömään hoitotyöhön. Tehtävänkuvissa on sektorien välisiä eroja. Välittömän asiakastyön osuus työajasta on yksityisellä sektorilla lähes kaikissa ammattiryhmissä korkeampi kuin julkisella sektorilla”, kertoo THL:n hankekoordinaattori Saana Saske

THL valmistautuu vastaanottamaan vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen seurantatietoja suorina tiedonsiirtoina keväästä 2024 alkaen

THL valmistelee uuden sähköisen tiedontoimituspalvelun käyttöönottoa henkilöstömitoituksen seurantaan. 

Tavoitteena on, että henkilöstömitoituksen seurantatiedot voitaisiin toimittaa suorina tiedonsiirtoina toimintayksiköiden tietojärjestelmistä THL:ään huhtikuusta 2024 alkaen.

Tällä hetkellä esihenkilöt raportoivat työtuntitiedot sähköisillä lomakkeilla. Vuoden 2023 alussa uudistunut vanhuspalvelulaki edellyttää tähänastista kattavampaa ja tiiviimpää seurantaa.

”Seurantasyklin tihentyminen työllistää huomattavasti toimintayksiköiden esihenkilöitä, ja siksi THL lähti edistämään tietojen siirtämistä suoraan palveluntuottajien tietojärjestelmistä.  Tämän avulla kertakirjaamisperiaate tulee toteutumaan”, taustoittaa THL:n johtava tutkija Hanna Alastalo

Lisätietoa

Vanhuspalvelujen tila 2022: Kolmasosa ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköistä täytti 0,7 mitoituksen jo marraskuussa 2022

Vanhuspalvelujen tila -tilasto

Tietokantaraportti: Toteutunut henkilöstömitoitus

Kehittämispolku iäkkäiden palvelujen henkilöstömitoitus -seurannan tiedonkeruun uudistamiselle

Päätös vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan toimitettavia tietoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta (pdf, 3 291kt)

THL Tiedontoimituspalvelu - Tekninen ohjeistus (THL Yhteistyötila)

Vanhuspalvelujen tiedonkeruiden uudistaminen (thl.fi)

Yhteystiedot

Sari Kehusmaa
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 7914
[email protected]

Hanna Alastalo
johtava tutkija
THL
puh. 029 524 8609
[email protected]

Saana Saske
hankekoordinaattori
THL
puh. 029 524 7199
[email protected]

Ikääntyminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi tutkimusohjelma2sote - thlfi