THL:n TKI-johtajaksi valittu Hanna Tolonen

Julkaisuajankohta 4.6.2024 13.40
Uutinen

THL:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtajaksi on valittu kansanterveystieteen tohtori Hanna Tolonen.

Viimeiset kaksi vuotta Tolonen on toiminut THL:n tutkimusohjelmajohtajana vastuualueenaan väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuranta ja ennakointi.

”Tutkimus on keskeinen osa THL:n toimintaa. Ilman omaa tutkimusta ei voi olla vahvaa asiantuntemusta. Tarvitsemme korkeatasoista tutkimusta, joka tuottaa tietoa kehittämishankkeiden perustaksi ja arvioimiseksi. Uudet innovaatiot syntyvät tutkimuksen ja kehittämistoimien tuloksena”, sanoo Tolonen.

Suunnitteilla kolme uutta tutkimusohjelmaa

THL:ssä on suunnitteilla kolmea uutta tutkimusohjelmaa, jotka julkaistaan syksyllä.

”Uudet THL:n strategisten painopisteiden mukaan muodostuvat TKI-ohjelmat ovat keskeisessä roolissa toimintamme kehittämisessä. Ohjelmissa on tarkoitus tehdä tiivistä yhteistyötä sidosryhmien ja kumppanien kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yhteistyö ja avoin vuorovaikutus luovat pohjan korkeatasoiselle TKI-toiminnalle, joka palvelee koko yhteiskuntaa”, sanoo Tolonen.

Strategiset tavoitteemme THL:ssä:

  1. Hyvinvoiva väestö. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja terveyttä ja hyvinvointia edistävien päätösten ja valintojen toteuttamiseen.
  2. Yhdenvertaiset palvelut. Painotamme hyvinvointialueiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja siksi uudistamme rohkeasti rooliamme.
  3. Turvallinen yhteiskunta. Vahvistamme yhteiskunnan kykyä ylläpitää arjen turvaa ja kohdata kriisejä.
  4. Laadukas tieto. Arvioimme ja uudistamme tietotoimintaamme sekä parannamme kansallista sote-tiedonhallintaa.
  5. Vaikuttava TKI-toiminta. Kohdistamme TKI-toimintamme väestön hyvinvointiin merkittävästi vaikuttaviin ilmiöihin.
  6. Ennakoiva ja oppiva THL. Vahvistamme ennakointikykyämme, osaamistamme ja toimintamme kestävyyttä.

Lisätietoja

Hanna Tolonen

THL:n strategia

Hanna Tolonen
tutkimusohjelmajohtaja
THL
p. 029 524 8638
[email protected]

Pääsivusto tutkimusuutinen