Strategia

Visiomme

Jotta me kaikki voisimme hyvin.

Missiomme

Puolustamme hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa.

Arvomme

Yhdessä kumppaniemme kanssa saamme aikaan merkittävän muutoksen.

Vastuullisesti rohkea

Osaamme. Kokeilemme. Uudistamme.

Inhimillinen vuorovaikuttaja

Arvostamme. Kuulemme. Keskustelemme.

Yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjä

Osallistamme. Kannustamme. Haastamme.

Strategiset tavoitteemme

Hyvinvoiva väestö

Tarjoamme kestäviä ratkaisuja terveyttä ja hyvinvointia edistävien päätösten ja valintojen toteuttamiseen.

Yhdenvertaiset palvelut

Painotamme hyvinvointialueiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja siksi uudistamme rohkeasti rooliamme.

Turvallinen yhteiskunta

Vahvistamme yhteiskunnan kykyä ylläpitää arjen turvaa ja kohdata kriisejä.

Laadukas tieto

Arvioimme ja uudistamme tietotoimintaamme sekä parannamme kansallista sote-tiedonhallintaa.

Vaikuttava TKI-toiminta

Kohdistamme TKI-toimintamme väestön hyvinvointiin merkittävästi vaikuttaviin ilmiöihin.

Ennakoiva ja oppiva THL

Vahvistamme ennakointikykyämme, osaamistamme ja toimintamme kestävyyttä.