THL on julkaissut uuden ohjeen hoitoon liittyvien hengitystievirusinfektioiden torjuntaan sosiaali- ja terveydenhuollossa

Julkaisuajankohta 13.11.2023

THL on julkaissut suosituksen hoitoon liittyvien hengitystievirusinfektioiden torjuntaan. Kansallinen suositus on tarkoitettu alueellisille ja paikallisille infektioalan asiantuntijoille, kun he tekevät toimintaohjeita sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 

Suositusta voi soveltaa terveydenhuollon toimintayksiköissä, terveydenhuollon kotiin annettavissa palveluissa ja pitkäaikaishoitoa ja -hoivaa tarjoavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä. Suosituksen tavoitteena on yhtenäistää torjuntakäytäntöjä, joilla ehkäistään hoitoon liittyviä hengitystievirusinfektioita ja laitosepidemioita. 

THL suosittelee, että potilaita, joilla on hengitystievirusinfektioon sopivia oireita, hoidetaan tavanomaisten varotoimien lisäksi pisaravarotoimin. Suojaimien käytössä huomioidaan potilaan tila, taudinaiheuttajan ominaisuudet, hoitokontaktin läheisyys ja kesto sekä korkean riskin toimenpiteet. 

Alueen tai yksikön epidemiatilanteen perusteella hyvinvointialueet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt voivat antaa suosituksia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan kirurgisen suu-nenäsuojuksen käytöstä tavanomaisten varotoimien lisäksi. Suositus sisältää ohjeita myös laitosepidemian tunnistamiseen ja torjuntaan. 

Uuden suosituksen myötä THL luopuu erillisistä toimenpideohjeista koronavirustartuntojen torjumiseksi terveydenhuollossa ja pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä. 

Lisätiedot 

Toimenpideohje hoitoon liittyvien hengitystievirusinfektioiden torjuntaan (THL)

Sohvi Kääriäinen 
ylilääkäri
THL
p. 029 524 8116 
[email protected] 

Jaana-Marija Lehtinen
tutkija
THL
p. 029 524 8332
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset koronavirus - Infektiotaudit ja rokotukset