THL on julkaissut verkkokoulun rahapelaamisen haittojen ehkäisemiseksi – koulutus on suunnattu sote-ammattilaisille ja alan opiskelijoille

Julkaisuajankohta 25.11.2022

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut uuden verkkokoulun rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi.  Verkkokoulu on maksuton, ja se on suunnattu erityisesti rahapelihaittoja kohtaaville ammattilaisille sekä alan oppilaitoksille ja opiskelijoille. Verkkokoulu havainnollistaa, miten rahapelaamisen voi ottaa puheeksi asiakkaan kanssa, miten rahapeliongelman voi tunnistaa sekä miten auttaa ja tukea ongelmallisesti rahapelaavaa henkilöä lyhytneuvonnan keinoin.

Rahapeliongelma voi olla monen sote-palveluissa kohdattavan ongelman taustalla, mutta jäädä piiloon, jos asiasta ei puhuta. Vain harva pelaaja hakee omatoimisesti apua rahapeliongelmaan, minkä vuoksi asian ottaminen puheeksi on ensiarvoisen tärkeää. Kun ongelma tunnistetaan ajoissa, pelaaja voi välttyä vakavammilta taloudellisilta, terveydellisiltä ja sosiaalisilta haitoilta. 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat avainasemassa sekä ongelman ehkäisyssä että niiden tunnistamisessa ja hoidossa. 

”Toivomme, että rahapelaamisen puheeksiotto rutinoituisi siinä missä alkoholinkäytön ja tupakoinninkin. On hyvin tyypillistä, että rahapeliongelmaa piilotellaan pitkään eikä asiakas välttämättä tuo itse asiaa esille vastaanotolla. Ammattilaisen tekemällä puheeksiotolla madalletaan ja lyhennetään kynnystä tulla avun piiriin”, kuvailee erikoissuunnittelija Heidi Ruohio.

Verkkokoulussa motivoidaan opiskelijaa rahapelaamisen puheeksiottoon, esitellään rahapeliongelman tunnistamisen välineitä ja kerrotaan, kuinka lyhytneuvontaa voidaan antaa. 
Itsenäisen opiskelun lisäksi verkkokoulu sopii hyvin myös oppilaitosten käyttöön. Opettajat voivat hyödyntää verkkokoulun harjoituksia puheeksiotosta. Kun opiskelija on suorittanut verkkokoulun ja tentin, hän saa verkkokoulusta todistuksen. 

Verkkokoulu on tehty THL:n, Peliklinikan ja EHYT ry:n yhteistyönä.

Lisätietoja

Rahapelaaminen puheeksi -verkkokouluun pääset rekisteröitymällä ja kirjautumalla THL:n Moodle-alustalle.

Tutustu myös muihin THL:n Rahapelihaitat -tiimin tuottamiin koulutuskokonaisuuksiin

THL:n muiden verkkokoulun kurssien ja koulutusten esittely

Heidi Ruohio
Erikoissuunnittelija
THL
p. 029 524 7647
[email protected]
 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto rahapelaaminen - thlfi rahapelihaitat - thlfi rahapelit - thlfi