Osaamisen kehittäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehittää rahapelihaittojen ehkäisyä ja hoitoa valtakunnallisesti. Yksi keskeinen tavoitteemme tässä työssä on vahvistaa ammattilaisten osaamista näistä aiheista.

Osaamista tarvitaan eri työtehtävissä

Rahapelaamista yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena ongelmana ei vieläkään tunneta riittävästi. Monet pelaajat ja heidän läheisensä kokevat, että heidän tarpeensa eivät tule huomioiduksi palvelujärjestelmässä.

Päihde- ja riippuvuusstrategiassa on tunnistettu tarve vahvistaa päihde- ja riippuvuusosaamista eri ammattialojen perus- ja täydennyskoulutuksessa. Ammatissa toimivat kaipaavat täydennyskoulutusta rahapeliongelmasta, sen tunnistamisesta, lyhytneuvonnasta ja hoidosta. Rahapeliongelmaa kohtaavat ammattilaiset tarvitsevat tukea osaamisensa kasvattamiseen. Tietoa voi hankkia itsenäisesti, mutta myös koulutus on tarpeen.

Koulutusta tarvitaan useilla työkentillä:

  • rahapeliongelman ehkäisyssä
  • rahapeliongelman tunnistamisessa ja arvioinnissa
  • neuvonnassa ja ohjauksessa palveluihin
  • hoidossa ja kuntoutuksessa
  • oman raha- ja muun peliasiantuntemuksen kasvattamisessa.

Koulutusta useisiin tarpeisiin

Tuotamme koulutuksia ja koulutusmateriaaleja erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaisille sekä näiden alojen opiskelijoille.

  • Opintokokonaisuus oppilaitoksille on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattioppilaitoksille ja ammattikorkeakouluille osaksi tutkinto-opiskelua.
  • Täydennyskoulutusta ammattilaisille -sivulta voit lukea THL:n tuottamista koulutuksista, jotka on suunnattu sosiaali-, terveys- ja koulutusalan työtehtävissä jo toimiville.
  • Opiskele itsenäisesti verkossa rahapelihaitoista, niiden ehkäisystä ja rahapeliongelman tunnistamisesta THL:n verkkokoulussa. Itseopiskelumateriaali on suunnattu rahapelihaittoja kohtaaville ammattilaisille ja kenelle tahansa, joka haluaa tietää lisää näistä teemoista.
  • Muiden toimijoiden koulutukset -sivulta löydät kootusti tietoa muiden toimijoiden koulutuksista.

Koulutuskokonaisuuksien lisäksi kannattaa tutustua ammattilaisille suunnattuihin tukimateriaaleihin.

Kysy lisää

Heidi Ruohio
erikoissuunnittelija
[email protected]
p. 029 524 7647