THL on päivittänyt COVID-19-epidemiaan liittyvää ohjetta suun terveydenhuollon yksiköille

Julkaisuajankohta 31.3.2023

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) päivitetyssä ohjeessa suositellaan, että suun terveydenhuollon yksiköt palaavat tavanomaisiin hygieniakäytäntöihin niiden potilaiden hoidossa, joilla ei ole COVID-19-tautiin viittavia oireita.

COVID-19-potilaiden osalta suositellaan, että suun terveydenhuollon yksiköt palaavat tavanomaisiin hygienia- ja muihin käytäntöihin tietyin poikkeuksin:

  • annetaan vain kiirehoito
  • hoitavan henkilöstön hengityssuojaimena FFP2- tai FFP3-suojain
  • purskuttelu ennen toimenpidettä
  • pyritään huolehtimaan turvaväleistä ja mahdollisimman lyhyestä oleskelusta odotustiloissa
  • potilaalla kirurginen suu- ja nenäsuojus muutoin kuin hoitotoimenpiteiden aikana

Altistunut työntekijä voi jatkaa työssä tietyin edellytyksin

Päivitetyssä ohjeessa on muutoksia työntekijöiden koronavirustartunnalle altistumiseen ja sairauspoissaoloihin liittyen.

Altistunut työntekijä voi ohjeen mukaan jatkaa työssä, jos hän käyttää jatkuvasti kirurgista suu-nenäsuojusta tai harkinnan mukaan venttiilitöntä FFP2- tai FFP3-hengityksensuojainta 10 vuorokautta altistumisen jälkeen, eikä hoida vaikeasti immuunipuutteisia potilaita.

Työntekijöiden ei pidä edelleenkään tulla töihin sairaana. Oireiselle työntekijälle suositellaan koronavirustestin tekemistä. Työhön voi palata, kun oireet ovat selkeästi vähentyneet ja kuume poissa. Jos työntekijä palaa työhön aiemmin kuin 5 vuorokautta oireiden alkamisesta, työntekijää suositellaan käyttämään venttiilitöntä FFP2- tai FFP3-hengityksensuojainta.

Virkasuhteinen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tilannekohtaisen arvion perusteella päättää altistuneen työntekijän karanteenista tai työstä poissaolosta, tai antaa hänelle muita ohjeita tartuntojen leviämisen estämiseksi.

Ohje on suositus eikä se ole juridisesti velvoittava.

Lisätietoja

Ohje suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana

Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset korona - Infektiotaudit ja rokotukset koronavirus - Infektiotaudit ja rokotukset suun terveydenhuolto - Infektiotaudit ja rokotukset