Ohje suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana

Päivitetty 30.3.2023

Tämä ohje on suositus, jota alueelliset ja paikalliset toimijat voivat käyttää apuna omia toimintaohjeita laatiessaan. Ohje ei ole juridisesti velvoittava.

Päivitetyssä ohjeessa suositellaan, että vastaanotoilla palataan tavanomaisiin hygieniakäytäntöihin niiden potilaiden hoidossa, joilla ei ole COVID-19-tautiin viittaavia oireita. Lisävarotoimia on poistettu myös ohjeista, joissa kerrotaan COVID-19-potilaiden hoitokäynneistä.  Lisäksi työnteon ohjeistukseen on tullut muutoksia, jotka liittyvät työntekijöiden altistumiseen ja koronavirustartuntaan.

Yleisiä ohjeita vastaanotoille

Kiireetön hoito on syytä siirtää eteenpäin potilailla, joilla on todettu tai joilla epäillään olevan koronavirusinfektio. Potilasta ohjeistetaan, että hän ei tule kiireettömän hoidon vastaanotolle, jos hänellä on koronavirusinfektioon viittaavia oireita. 

Odotustiloissa huolehditaan, että käytettävissä on käsihuuhdetta. 

Potilasta voidaan hoitaa tavanomaisia varotoimia noudattaen, jos hänellä ei esihaastattelun perusteella epäillä olevan COVID-19-infektiota.
Ohje suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnantorjuntaan (Julkari)

Tyypilliset koronavirusinfektion oireet on esitetty alla olevassa kuvassa.

Uuden koronaviruksen tyypillisiä oireita ovat kuume, väsymys, voimattomuus, päänsärky, nuha, nenän tukkoisuus, hajuaistin häiriö, makuaistin häiriö, yskä, kurkkukipu, kurkun karheus, hengenahdistus, lihaskivut, pahoinvointi, oksentelu, ripuli.

Ohjeita hoidettaessa potilaita, joilla on todettu tai joilla epäillään olevan COVID-19-infektio 

Potilaille annetaan vain kiireellinen hoito, joka ei voi odottaa taudin paranemista.

Potilaalle annetaan kirurginen suu-nenäsuojus, jos hänellä ei ole suojusta hoitoon tullessa. Potilas pitää kirurgista suu-nenäsuojusta koko käynnin ajan, paitsi tutkimus- tai hoitotoimenpiteiden aikana.

Potilaalle ohjeistetaan käsien desinfektio. Turvaväleistä ja mahdollisimman lyhyestä oleskelusta yhteisissä tiloissa on suositeltavaa huolehtia. 

Potilaaseen hoitohuoneen ulkopuolella lähikontaktissa oleva henkilökunta käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta.

Suosittelemme, että ennen hoitoa potilas purskuttelee 1–1,5 % vetyperoksidilla tai jodipitoisella Betadinella (10 mg/ml) 1 minuutin ajan, jos potilas osaa purskutella nielemättä liuosta. Betadinea käytettäessä on huomioitava mahdollinen jodiallergia.

Hoidon tavoitteena on poistaa kipu ja tulehdusoireet tehokkaasti. 

Tehoimurin huolellinen käyttö lähellä toimenpidealuetta estää aerosolien ja pisaroiden leviämistä. Tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kofferdamin käyttö ja nelikäsityöskentely on suositeltavaa.

Potilasasiakirjoihin merkitään ICD-10-diagnoosikoodi 

 • U07.1 hoidettaessa potilasta, jolla on laboratoriossa varmistettu COVID-19-tartunta tai 
 • U07.2 kun tartunnasta on vahva epäilys.

Koodit merkitään sivudiagnoosikoodeina.

Henkilökunnan suojaus hoidettaessa potilaita, joilla on todettu tai joilla epäillään olevan COVID-19-infektio

Hoidossa noudatetaan tavanomaisia varotoimia sekä käytetään venttiilitöntä FFP2- tai FFP3-luokan hengityksensuojainta suojalasien tai kasvot kokonaan peittävän visiirin lisäksi.

Hengityssuojain puetaan ennen kuin potilas otetaan hoitohuoneeseen. Varmistetaan etukäteen, että hengityksensuojain tiivistyy käyttäjän kasvoille. Suojainta on käytettävä koko hoitokäynnin ajan siihen koskematta.

Suojaimet vaihdetaan potilaskohtaisesti. Suojalasit ja visiiri desinfioidaan. Jos suojalaseja tai visiiriä ei voi desinfioida, ne pestään huolellisesti vedellä ja saippualla. Luupit puhdistetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Ennen kuin suojaimet riisutaan, desinfioidaan kädet alkoholipitoisella käsihuuhteella. Kädet desinfioidaan myös jokaisen yksittäisen suojaimen riisumisen jälkeen. Hengityksensuojain riisutaan suojaimen ulkopintaa koskematta.

Suojainten pukemis- ja riisumisjärjestys:

Suojainten pukeminen

 1. Desinfioi kädet
 2. Pue hengityksensuojain ja tarkista sen tiiviys
 3. Desinfioi kädet
 4. Pue suojalasit tai kasvosuojus (visiiri)
 5. Desinfioi kädet
 6. Pue suojakäsineet

Suojainten riisuminen

 1. Riisu suojakäsineet
 2. Desinfioi kädet
 3. Poista suojalasit tai kasvosuojus (visiiri)
 4. Desinfioi kädet
 5. Poista hengityksensuojain
 6. Desinfioi kädet 

Hoitohuoneen välisiivous tehdään kuten tavanomaisesti potilasvaihdossa. Siivouksessa kiinnitetään erityistä huomiota potilaan ja hoitohenkilökunnan koskettamien pintojen desinfektioon.

Yleisiä ohjeita henkilökunnalle: altistuminen ja koronavirustartunta

Tässä ohjeessa terveydenhuollon työntekijä määritellään altistuneeksi, jos hän on ollut lähikontaktissa COVID-19-tartunnan saaneen henkilön kanssa ilman asianmukaista suojautumista yli 15 minuuttia alle 2 metrin etäisyydellä.  Asianmukainen suojautuminen tarkoittaa kirurgista suu-nenäsuojusta tai FFP2- tai FFP3-hengityksensuojainta.

Suun terveydenhuollossa COVID-19-virukselle altistuneet potilaat ja työntekijät on voitava tarvittaessa jäljittää.

 Altistunut työntekijä voi jatkaa työssä, jos 

- työntekijä käyttää työssä ollessaan jatkuvasti kirurgista suu-nenäsuojusta tai harkinnan mukaan venttiilitöntä FFP2- tai FFP3-hengityksensuojainta 10 vuorokautta altistumisen jälkeen.

- työntekijä ei hoida vaikeasti immuunipuutteisia potilaita.

Huomaa, että virkasuhteinen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tilannekohtaisen arvion perusteella päättää altistuneen työntekijän karanteenista tai työstä poissaolosta, tai antaa hänelle muita ohjeita tartuntojen leviämisen estämiseksi.

Työntekijöiden ei pidä tulla töihin sairaana.

Oireiselle työntekijälle suositellaan koronavirustestin tekemistä.

Työhön voi palata, kun oireet ovat selkeästi vähentyneet ja kuume poissa. Jos henkilö palaa työhön aiemmin kuin 5 vuorokautta oireiden alkamisesta, hänen on suositeltavaa käyttää venttiilitöntä FFP2- tai FFP3-hengityksensuojainta.

Kirjoittajat:

 • Ulla Harjunmaa, ylihammaslääkäri, THL
 • Merja Auero, lääkintöneuvos, STM
 • Nora Hiivala, ylihammaslääkäri, Helsingin kaupunki
 • Hanna Välimaa, kliinisen mikrobiologian el, suun mikrobiologian ehl, HY/HUS