THL: Opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit tulee pitää hyvinvointialueilla ja osana sote-palveluja

Julkaisuajankohta 9.4.2024 17.14
Tiedote

THL katsoo, että opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit on syytä pitää osana hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluita. Koulukuraattorit ja -psykologit siirrettiin kunnista hyvinvointialueille viime vuoden alussa osana sote-uudistusta.

THL:n mukaan koulukuraattorien ja -psykologien tiivis yhteistyö hyvinvointialueen muiden sote-ammattilaisten kanssa mahdollistaa sen, että lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat aiempaa yhdenvertaisemmat ja toimivat saumattomammin kokonaisuutena.

”Palveluiden hallinnollinen sirpaleisuus on haitannut ja haittaa edelleen lasten ja nuorten avun saamista mielenterveysasioissa. Koulukuraattoreiden ja -psykologien siirtyminen osaksi hyvinvointialueiden sote-henkilökuntaa on ollut tervetullut edistysaskel”, sanoo THL:n ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola.  

Hietanen-Peltolan mukaan suurempi työyhteisö varmistaa myös sen, että koulukuraattoreilla ja -psykologeilla on mahdollisuus saada aiempaa paremmin oman ammattikunnan työyhteisön tukea. Myös ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet ovat hyvinvointialueilla paremmat. 

”Katsomme, että näiden seikkojen valossa opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit kannattaa pitää hyvinvointialueilla.”

Yhteistyö hyvinvointialueiden ja oppilaitosten välillä toimii varsin hyvin 

Vantaan kouluampumisen jälkeen julkisuudessa on noussut esiin ajatus siirtää kuraattorit ja psykologit takaisin kuntien vastuulle. Tätä on perusteltu muiden muassa sillä, että siirto varmistaisi opiskeluhuollon ammattilaisten mutkattoman yhteistyön kouluissa. 

Marke Hietanen-Peltolan mukaan yhteistyö ja tietojenvaihto hyvinvointialueiden ja oppilaitosten välillä näyttää toimivan varsin hyvin. Esimerkiksi Opiskeluhuoltopalvelujen verkostolle helmikuussa 2023 tehdyssä kyselyssä suurin osa ammattilaisista ilmoitti yhteistyön koulun kanssa jatkuneen hyvin tai melko hyvin. 

Lisäksi yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskeva lainsäädäntö pysyi ennallaan ja on riippumaton palvelujen järjestäjätahosta.

”On täysin ymmärrettävää, että lapsen koulussa toteuttama väkivallanteko herättää tarpeen pyrkiä nopeasti parantamaan oppilaiden mielenterveyden tukipalveluiden saatavuutta. Vuosi sitten tehty hallinnollinen siirto ei kuitenkaan liity tähän tekoon.”

Oppilaiden kuraattorikäynneissä kasvua

Hietanen-Peltola myös muistuttaa, että opiskeluhuollon palvelut tarjotaan edelleen pääsääntöisesti kouluissa ja oppilaitoksissa eikä pelättyä palvelujen siirtymistä pois ole tapahtunut. 

Lisäksi THL:n tiedonkeruiden mukaan käynnit opiskeluhuoltopalveluissa pysyivät lukuvuonna 2022–2023 ennallaan tai jopa lisääntyivät. Kasvua oli erityisesti oppilaiden kuraattorikäynneissä. Sekä kouluterveydenhoitaja- että kuraattoriresurssit ovat perusopetuksen kouluissa nekin parantuneet 2022–2023. 

”Hyvinvointialueilla on toki suuria eroja siinä, miten opiskeluhuoltopalvelut on organisoitu ja miten niitä johdetaan. Esimerkiksi puute koulupsykologeista ja tämän vuoksi tarjotut keskitetyt psykologipalvelut olivat kuitenkin arkea jo ennen sote-uudistusta. Palvelujärjestelmää tulee kehittää suunnitelmallisesti ja kehittämistyölle pitää antaa rauha”, Hietanen-Peltola sanoo. 

”Poukkoilu asiassa sisältää huomattavia riskejä, eikä THL pidä kuraattoreiden ja psykologien siirtoa takaisin kuntien vastuulle tarkoituksenmukaisena etenkin, kun se ei vastaa ammattilaispulaan millään tavalla.”

Lisätietoja: 

THL:n kannanotto

Opiskeluhuoltopalvelujen seuranta

Mika Salminen (laitoksen kanta)
pääjohtaja
THL
p. 029 524 6001
[email protected]

Marke Hietanen-Peltola (opiskeluhuollon palvelut)
ylilääkäri
THL
p. 029 524 7294
[email protected]

Lapset, nuoret ja perheet Mielenterveys Pääsivusto