THL sai EU4Health-rahoitusta yhdeksälle hankkeelle yli 12 miljoonaa euroa

Julkaisuajankohta 12.1.2024 9.54
Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on saanut rahoitusta yhteensä yli 12 miljoonaa euroa yhdeksälle eri hankkeelle EU4Health-ohjelmasta. EU4Health edistää tutkitun tiedon hyödyntämistä ja ratkaisuja, joilla tuetaan väestön terveyttä, vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja terveysalan innovaatiotoimintaa.

Ohjelmalla pyritään korjaamaan myös koronakriisin esiin nostamia puutteita eurooppalaisissa terveydenhuoltojärjestelmissä, jotta ne olisivat paremmin varautuneita uusien terveysuhkien varalta.

Ohjelmakauden 2021–2027 budjetti on yli 5 miljardia euroa. THL on mukana yhdeksässä ohjelman vastikään rahoittamassa hankkeessa. Näissä THL:lle myönnetty EU-rahoitus on yli 12 miljoonaa euroa. Lisäksi hankkeisiin liittyy yhteensä noin neljän miljoonan euron omarahoitusosuus. Lisäksi THL:ssa on ollut ennestään käynnissä kymmenen hanketta, jotka on rahoitettu aiempien vuosien hakukierroksilta.  

”Nyt rahoitetut hankkeet vastaavat useisiin hallitusohjelmassa esille nostettuihin toimenpiteisiin, kuten sairauksien ennaltaehkäisyyn, tietovarantojen kehittämiseen sekä mahdollisiin tulevaisuuden terveysuhkiin varautumiseen. Lisäksi hankkeissa edistetään Eurooppalaisen terveysdata-avaruuden (European Health Data Space, EHDS) kansallista toimeenpanoa tukemalla tarvittavien infrastruktuurien kehittämistä”, sanoo TKI-ohjelmajohtaja Hanna Tolonen.

Hän on mukana rahoituksen saaneessa hankkeessa JAPreventNCD: Cancer and other NCDs prevention –action on health determinants, jossa tutkitaan syövän ja muiden tarttumattomien tautien ennaltaehkäisyä vaikuttamalla riskitekijöihin. Nämä taudit muodostavat kaksi kolmasosaa tautitaakasta Euroopassa, mutta niiden esiintymisessä on merkittäviä eroja eri väestöryhmien välillä, kun otetaan huomioon esimerkiksi sosioekonominen asema, asuinalue ja sukupuoli.

Muut vastikään EU4Health-rahoitetut hankkeet:

 • MaCoDeExe: Maintenance and Continuous Development of Existing Services under MyHealth@EU infrastructure in Finland
  Hankkeessa varmistetaan MyHealth@EU-infrastruktuuriin kuuluvien sähköisten palveluiden ylläpito ja kehittäminen Suomessa. Palveluihin kuuluvat tällä hetkellä sähköiset lääkemääräykset ja lääketoimitukset. THL koordinoi hanketta. 
 • Xt-EHR: Extended EHR@EU Data Space for Primary Use
  Hanke parantaa EU-maiden yhteistyötä terveystietojen yhteensopivuuden ja vaihdon osalta, edistää perustan luomista sähköisten terveystietojen parannetulle ensisijaiselle käytölle, ja vahvistaa yksilön mahdollisuuksia hallita terveystietojaan.
 • JACARDI: Joint Action on CARdiovascular diseases and Diabetes
  Hankkeessa pyritään vähentämään sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen aiheuttamaa tautitaakkaa niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla EU:ssa. Hankkeessa kootaan yhteen maiden parhaat käytännöt ja (kustannus)tehokkaimmat interventiot täydentämään olemassa olevia toimintatapoja ja ohjelmia.
 • EU-JAMRAI 2: Joint Action Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections 2
  Antibioottiresistenssi aiheuttaa EU:ssa vuosittain 33 000 kuolemaa, 2,5 miljoonaa sairaalapäivää ja 1,5 miljardin euron kustannukset. Hankkeessa tuetaan jäsenvaltioita kansallisten toimintasuunnitelmien kehittämisessä antibioottiresistenssin torjumiseksi.
 • JARDIN: Joint Action on integration of ERNs into national healthcare systems
  Harvinaissairauksien osaamisverkosto (European Reference Networks, ERN) tarjoaa asiantuntemusta harvinaissairauksien diagnosoinnissa ja hoidossa. Hankkeen tavoitteena on lisätä verkoston vaikuttavuutta ja integraatiota terveydenhuoltoon EU:ssa.
 • EU-WISH: EU Wastewater Integrated Surveillance for Public Health
  Hankkeen tavoitteena on parantaa ja laajentaa jätevesiseurannan käytön mahdollisuuksia ja siihen liittyvää yhteistyötä kansanterveyden seurannassa. Näin voidaan vahvistaa erilaisiin kansainvälisiin terveysuhkiin varautumista ja reagointia. 
 • FinHits: Strengthening Finnish Health Data ICT for Secondary use
  Findatan vetämän hankkeen tavoitteena on edistää terveystietojen toissijaista käyttöä terveydenhuollon, tutkimuksen, innovoinnin ja päätöksenteon parantamiseksi sekä auttaa ihmisiä hallitsemaan omia terveystietojaan.
 • Lisäksi THL on mukana sosiaali- ja terveysministeriön ohella JA-GHI European Joint Action to maximise the impact of the EU global health strategy -hankkeessa, jossa vahvistetaan EU:n globaalia terveysstrategiaa.

EU4Health-ohjelman kohderyhmänä ovat EU-maiden terveysalan viranomaiset ja muut toimijat, terveysalan järjestöt sekä kansalaisjärjestöt. Suurin osa rahoituksesta menee erilaisille terveysaloitteille ja terveysorganisaatioille, mutta tarjolla on myös vapaasti haettavaa hanke- ja projektirahoitusta.

Lisätiedot

EU4Health programme 2021-2027 – a vision for a healthier European Union

Hanna Tolonen
TKI-ohjelmajohtaja
THL
puh. 029 524 8638
[email protected]

[email protected]

Pääsivusto tutkimusohjelma1eriarvoisuus tutkimusohjelma2sote tutkimusohjelma3hyte tutkimusohjelma4terveysturvallisuus tutkimusuutinen