THL selvittää laajasti aikuisväestön hyvinvointia, terveyttä ja palvelukokemuksia – 85 000 Suomessa asuvaa kutsutaan mukaan tutkimuksiin

Julkaisuajankohta 5.9.2022

Kalastaja

THL toteuttaa syksyllä 2022 laajan kansallisen Terve Suomi -tutkimuksen. Kyselylomake lähetetään noin 66 000:lle satunnaisesti valitulle 20 vuotta täyttäneelle syyskuun aikana. Näistä 10 000 henkilöä kutsutaan lisäksi maksuttomaan terveystarkastukseen alkuvuodesta 2023. 

Tutkimuksessa kerätään ajantasaista tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydentilasta, kansansairauksien riskitekijöistä, terveystottumuksista, elämänlaadusta, osallisuudesta ja toimintakyvystä sekä kokemuksista sosiaali- ja terveyspalveluista. 

Tutkitun tiedon avulla kehitetään myös sairauksien ehkäisyä ja hoitoa. Terve Suomi vastaa sote-palvelujen uudistamisen tietotarpeeseen: 21 hyvinvointialueelta, Helsingistä ja Ahvenanmaalta kerätty tieto mahdollistaa kattavan alueellisen vertailun. 

" Tutkittu tieto on toimivien terveys- ja sosiaalipalvelujen edellytys. Tätä tietoa ei voida saada ilman, että ihmiset itse kertovat miten he voivat ja mitä palveluita he käyttävät", sanoo THL:n johtava tutkija Annamari Lundqvist

Terve Suomi jatkaa THL:n pitkää perinnettä väestötutkimusten tekemisessä. Tutkimus selvittää, miten sote-uudistus on edennyt ja millaisia vaikutuksia koronaepidemialla on ollut sekä palvelujärjestelmän toimintaan että väestön hyvinvointiin ja terveyteen. Näin palveluiden kehittämistä voidaan ohjata sote-uudistuksen tavoitteiden suuntaan.

Vastaajat on poimittu satunnaisotannalla Digi- ja väestötietoviraston järjestelmistä. Jokainen tutkimukseen valikoitunut edustaa alueensa samanikäisiä ja -sukupuolisia henkilöitä, eikä ainuttakaan vastaajaa voi korvata toisella. 

Tutkimuksen ensimmäiset tulokset julkaistaan hyvinvointialueittain THL:n verkkosivuilla kevään 2023 aikana. Yksittäistä vastaajaa ei voi vastauksista tunnistaa.  

Maahanmuuttaneille erillinen tiedonkeruu

Syksyllä käynnistyy myös MoniSuomi-tutkimus, joka on osa THL:n Terve Suomi -väestötutkimusperhettä. MoniSuomi-tutkimuksesta saadulla tiedolla edistetään maahanmuuttaneen väestön yhdenvertaisuutta Suomessa. 

Kysely lähetetään 18 600 Suomessa asuvalle, ulkomailla syntyneelle aikuiselle. Kyselylomakkeet on käännetty 19 yleisimmälle kielelle. Tutkimuksen kysymykset ovat pääosin samoja kuin koko väestölle suunnatun Terve Suomi -tutkimuksen kysymykset. Näin tietoja voidaan verrata eri väestöryhmissä. 

"Toivomme, että kaikki kutsun saaneet vastaavat kyselyyn, sillä se parantaa tiedon luotettavuutta. Luotettavan tiedon avulla pystytään mm. suunnittelemaan sosiaali- ja terveyspalveluja vastaamaan paremmin maahanmuuttaneiden tarpeisiin", toteaa MoniSuomi-tutkimuksen vastaava tutkija Hannamaria Kuusio.

MoniSuomi-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja ajankohtaista tietoa Suomessa asuvan ulkomailla syntyneen aikuisväestön terveydestä, hyvinvoinnista, työ- ja toimintakyvystä, palvelukokemuksista, työllisyydestä, koulutuksesta sekä syrjintä- ja osallisuuskokemuksista.

Lisätietoja

Terve Suomi -tutkimus
Kansallinen tutkimus ulkomailla syntyneiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista (MoniSuomi)

Aikaisempien tutkimusten tulokset 
•    FinSote 
•    FinTerveys 
•    FinMonik

Annamari Lundqvist
Terve Suomi -tutkimuksen vastaava tutkija
THL
puh. 029 524 7283
[email protected]

Hannamaria Kuusio
MoniSuomi-tutkimuksen vastaava tutkija 
THL
puh. 029 524 7657
[email protected]

Terve Suomi tunnuskuva

Elintavat ja ravitsemus Kansantaudit Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus Mielenterveys Pääsivusto Toimintakyky pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi