THL tutkii helteiden ja pimenevien talvien vaikutuksia terveyteen

Julkaisuajankohta 23.5.2022

THL:n tuoreesta julkilausumasta käy ilmi, millaista ilmastonmuutoksen liittyvää työtä laitoksessa tehdään. Kansanterveyslaitosten työllä on merkitystä, kun ne tutkivat esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia terveyteen ja tuottavat tietoa sosiaali- ja terveysalan toimijoille eri maissa.    

Ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt vaikuttavat suoraan kansalaisten terveydentilaan. Lisäksi niillä voi olla vaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuuteen.

THL:n juuri julkaisemasta julkilausumasta käy ilmi, että laitoksessa tehdään ilmastonmuutoksen terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin liittyvää tutkimus- ja asiantuntijatyötä moneen eri aihepiiriin liittyen. Näitä ovat esimerkiksi: 

  • kuumuuden ja helteen sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset 
  • pimenevien talvien mielenterveysvaikutukset 
  • kestävä ja terveellinen ravitsemus ja reilut ruokajärjestelmät 
  • ilmastoystävällinen, terveyttä edistävä ja reilu liikkuminen 
  • terveelliset ja säänkestävät rakennukset 
  • vesiturvallisuus 
  • vektorivälitteisten tautien, kuten borrelioosin leviäminen 
  • hyvinvointipolitiikka 
  • kestävä ja ilmastoystävällinen sosiaali- ja terveyssektori. 

Tuotettu tieto esimerkiksi kestävistä ja samalla terveyttä edistävistä ruokajärjestelmistä ja sosiaali- ja terveyssektorista auttaa kestävyysmurroksessa. Sillä tarkoitetaan ihmisen toiminnan – esimerkiksi asumisen, energiantuotannon, liikenteen ja ruokaketjujen – ripeää sovittamista ympäristön kantokyvyn rajoihin. 

Jatkossakin THL tuottaa tietoa ilmastonmuutoksen terveydellisistä ja sosiaalisista vaikutuksista. 

Kansanterveyslaitoksilla on mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen

THL on ollut mukana laatimassa kansainvälisen kansanterveyslaitosten yhdistyksen (IANPHI) julkaisemaa suunnitelmaa, joka kannustaa laitoksia toimimaan ilmaston hyväksi. Suunnitelma julkaistiin marraskuussa 2021 YK:n ilmastokokouksessa. 

Kansainvälinen suunnitelma listaa keinoja, joilla laitokset voivat edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista. Suunnitelman tavoitteen mukaisesti THL vastaa ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen tuottamalla tietoa siitä, miten kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia voidaan suojella ja edistää ilmaston muuttuessa. 

Tieto auttaa kansallisen ja alueellisen tason päätöksentekijöitä arvioimaan ilmasto-, hyvinvointi-, terveys- ja ympäristöpolitiikkoja yhtenäisesti.

Lisätietoja 

Jaana Halonen
tutkimusohjelmajohtaja
puh. 029 524 6100
[email protected]

Ilmastonmuutokseen liittyvä julkilausuma: THL edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia
muuttuvassa ilmastossa nyt ja tulevaisuudessa (pdf)

IANPHI:n Terveyden edistämisen suunnitelma ilmaston muuttuessa (englanniksi)

THL:n tiedote 24.11.2021: Helle voi aiheuttaa lyhyessä ajassa suuren määrän vakavia terveyshaittoja – Suomessa tulisi kehittää helteisiin varautumista
 

Infektiotaudit ja rokotukset Mielenterveys Pääsivusto Ympäristöterveys helteet - thlfi ilmastonmuutos - thlfi mielenterveys - thlfi news ruoka - thlfi tutkimusohjelma4terveysturvallisuus - thlfi vesi - thlfi