Toimeentulotuen saajien määrä väheni edelleen vuonna 2023

Julkaisuajankohta 13.5.2024 13.00
Uutinen

Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä väheni 4 prosenttia ja toimeentulotukea saaneiden henkilöiden 3 prosenttia vuonna 2023.

Vuonna 2023 toimeentulotukea myönnettiin kaikkiaan noin 263 000 kotitaloudelle ja noin 387 000 henkilölle. Väestöstä toimeentulotukea sai 7 prosenttia.

Vaikka toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien kokonaismäärä väheni, uusien toimeentulotukea saavien henkilöiden määrä kasvoi 5 prosenttia. Poikkeuksena olivat yli 65-vuotiaat uudet asiakkaat, joiden osuus väheni 13 prosenttia. Uusi toimeentulotuen saaja on henkilö, joka ei ole saanut toimeentulotukea edellisenä vuonna. 

Vuonna 2023 uusien toimeentulotukea saavien alle 18-vuotiaiden sekä 18–24-vuotiaiden osuudet kasvoivat 10 prosenttia.  

”Pääosin myönteisestä kehitysestä huolimatta huolta herättää se, että toimeentulotukea saaneissa on nyt aikaisempaa enemmän nuoria ja nuoria aikuisia”, toteaa THL:n tutkimuspäällikkö Paula Saikkonen.

"Oikeus toimeentulotukeen on silloin, kun arkea pyöritetään hyvin niukoilla tuloilla vailla mitään säästöjä. Tästä syystä etenkin lapsiperheiden asemasta pitää olla huolissaan”, Saikkonen jatkaa.

Taulukkomuodossa toimeentulotuen keskeiset indikaattorit vuodelta 2023 sekä muutos vuodesta 2022.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisessä on eroja hyvinvointialueiden välillä

Toimeentulotuen saajien määrä vaihtelee hyvinvointialueittain. Perustoimeentulotukea myönnetään enemmän suurissa kaupungeissa asuville henkilöille mm. työttömyyden ja korkeampien asumiskustannusten vuoksi ja sen myöntäminen pohjautuu laskelmaan kotitalouden tuloista, menoista ja varallisuudesta. 

Täydentävä- ja ehkäisevä toimeentulotuki on perustoimeentulotukea selkeämmin harkinnanvarainen taloudellinen tuki. Vuonna 2023 täydentävän toimeentulotuen bruttomenot laskivat 12 prosenttia ja ehkäisevän toimeentulotuen bruttomenot 5 prosenttia vuoden 2023 reaalihinnoin. Perustoimeentulotuen bruttomenot laskivat 3 prosenttia. 

”Tilastojen mukaan näyttää siltä, että eri puolilla Suomea asuvat henkilöt saattavat olla eriarvoisessa asemassa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen saamisessa. Vaikka täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotuen kokonaismenoista on verrattain pieni, sillä on suuri merkitys tuen saajille. Esimerkiksi ehkäisevällä toimeentulotuella voidaan turvata asuminen kriisitilanteissa”, kertoo THL:n erikoissuunnittelija Samuli Pietilä

Lue lisää toimeentulotuesta 

Lisätietoja 

Samuli Pietilä
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7162
[email protected]

Paula Saikkonen
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 8133
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Uutiset ja tiedotteet tilastouutinen