Toimeentulotuki 2023

Toimeentulotuen saajien määrä jatkoi laskua vuonna 2023

Vuonna 2023 toimeentulotukea myönnettiin 263 000 kotitaloudelle ja 387 000 henkilölle. Koko väestöstä tämä oli 7 prosenttia. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä väheni 4 prosenttia ja henkilöiden 3 prosenttia verrattuna vuoteen 2022.

Perustoimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 2 prosenttia ja täydentävää toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä 9 prosenttia. Ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä laski 2 prosenttia.

Kaikista toimeentulotukea saaneista kotitalouksista sitä sai 1–3 kuukautta 41 prosenttia kotitalouksista, 4–9 kuukautta 31 prosenttia sekä 10–12 kuukautta 28 prosenttia.

Vuonna 2023 toimeentulotuen bruttomenot olivat 778 miljoonaa euroa. Menot vähenivät vuoteen 2022 verrattuna 4 prosenttia. Perustoimeentulotukea myönnettiin 727 miljoonaa euroa, täydentävää toimeentulotukea 29 miljoonaa ja ehkäisevää toimeentulotukea 23 miljoonaa euroa.

Toimeentulotukea saaneissa uusissa kotitalouksissa asuvien henkilöiden määrä nousi edellisvuoteen verrattuna 5 prosenttia. Toimeentulotukea sai yhteensä 100 000 henkilöä, jotka eivät olleet saaneet toimeentulotukea edellisvuonna. Uusissa toimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asuvien henkilöiden määrän osalta kasvua tapahtui erityisesti lasten ja nuorten kohdalla. Alle 18-vuotiaiden sekä 18–24-vuotiaiden osuus nousi 10 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

Lataa koko tilastoraportti

Kuvio 1. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, henkilöt ja bruttomenot (1000 €, 2023 hinnoin) 1995–2023.

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Toimeentulotuen vuositilasto sisältää tietoja toimeentulotukea saaneista kotitalouksista. 

Tilastossa esitettävät vuositiedot ovat:

  • tuensaajien ikärakenne
  • kotitaloustyyppi
  • sosioekonominen asema
  • tuen kesto
  • tuen euromäärä
  • tuen saajien määrä kalenterivuoden kunakin kuukautena.

Marraskuun poikkileikkaustietoja ovat tuensaajien tulolähteet ja marraskuun toiminta.

Alueluokituksina on koko maa, maakunnat, aluehallintovirastoalueet, hyvinvointialueet ja kunnat. Sosioekonomiselle asemalle ja marraskuun tulolähteille on omat luokituksensa.

Toimeentulotukirekisteriä ja toimeentulotuen vuositilastoa on tehty vuodesta 1985 alkaen, mutta tilasto sisältää asiakkaiden määrää koskevan aikasarjan aina vuodesta 1969. Toimeentulotukea edelsi huoltoapu.

Tiedot rekisteriä ja vuositilastoa varten saadaan Kelalta ja hyvinvointialueilta. 

Lähde

Toimeentulotuki 2023
Utkomstöd 2023
Social Assistance 2023

Tilastoraportti 20/2024, 13.5.2024.
Suomen virallinen tilasto, Toimeentulotuki. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Samuli Pietilä
puh. 029 524 7162

Emma Tolonen
puh. 029 524 8207

sähköposti: [email protected]

Laatuseloste

Tietokanta-aineistot

Palautetta tilastosta