Tutkimus: BA.1- ja BA.4–5-varianttiräätälöidyt koronarokotteet vähensivät vakavia tautitapauksia iäkkäillä

Julkaisuajankohta 27.1.2023

Tuoreen pohjoismaisen tutkimuksen mukaan BA.1- ja BA.4–5-koronarokotteet vähensivät vaikeita tautitapauksia iäkkäillä. 

Ikääntyneillä on suuri riski saada vakava, sairaalahoitoa vaativa koronatauti, minkä vuoksi heille suositellaan neljättä koronarokoteannosta. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toteutetussa tutkimuksessa verrattiin neljäntenä annoksena varianttiräätälöityä rokotetta saaneita ikääntyneitä niihin, jotka olivat saaneet kolme annosta alkuperäistä koronarokotetta. Varianttirokotteista BA.4–5-rokote vähensi ikääntyneiden sairaalahoitoa vaativia tautitapauksia 80,5 prosenttia (95 % luottamusväli 69,5–91,5 %) ja BA.1-rokote 74 prosenttia (68,6–79,4 %). 

”Tutkimustulokset ovat linjassa tuloksiin, joita on saatu Yhdysvalloista, Israelista ja Iso-Britanniasta. Varianttiräätälöidyillä rokotteilla saadaan hyvä suojateho vakavaa tautia vastaan, kun sitä on annettu tehosteena kolme annosta perinteistä rokotetta saaneille”, sanoo THL:n asiantuntijalääkäri Eero Poukka.

Tutkimuksessa verrattiin myös neljä alkuperäistä koronarokotetta saaneiden suojaa kolme annosta saaneisiin. Neljäs annos vähensi ikääntyneiden sairaalahoitoa vaativia tautitapauksia 64,9 prosenttia (57,7–72,2 %).

Tutkimuksen aineisto koostui yli 50–65-vuotiaista. Alaikäraja vaihteli maakohtaisesti sen mukaan, mille ikäryhmille on kussakin maassa suositeltu neljää rokoteannosta. Suomessa aineiston alaikäraja oli 60 vuotta. Tutkimuksen aikana BA.5 virusmuunnos aiheutti suurimman osan koronatartunnoista. 

Varianttirokotteiden suojassa iäkkäillä hieman eroa, mutta lisätutkimusta tarvitaan 

Tutkimuksessa verrattiin myös BA.1- ja BA.4–5-rokotteita toisiinsa. Neljäntenä annoksena BA.4–5-rokotteen saaneilla sairaalahoitoa vaativan koronataudin riski oli 32,3 prosenttia (10,6–53,9 %) pienempi kuin neljäntenä annoksena BA.1-rokotteen saaneilla. Tulos perustuu lähinnä Tanskan aineistoon. 

”Molempien varianttirokotteiden suoja vakavaa tautia vastaan on hyvä, mutta on mahdollista, että BA.4–5-rokote suojasi iäkkäitä hieman paremmin BA.5-virusmuunnoksen aiheuttamalta vakavalta koronataudilta. Tutkimus tulisi kuitenkin toistaa muualla, tai Pohjoismaissa, mutta pidemmällä seuranta-ajalla. Näin saataisiin parempi kuva siitä, onko rokotteiden suojassa todellista eroa”, sanoo THL:n tilastotutkija Ulrike Baum

Ero varianttiräätälöityjen rokotteiden suojatehossa voi selittyä myös sillä, että tutkimusaikana kiersi juuri BA.5-variantteja. Virus muuntuu jatkuvasti, joten on mahdollista, että uusien virusmuunnosten ilmaantuessa rokotteiden suojatehossa ei ole eroa. Huomioitavaa on myös, että ero suojatehossa varianttiräätälöityjen rokotteiden välillä on pieni. 

”Käytettyä rokotevalmistetta tärkeämpää on, että iäkkäät ja muut riskiryhmiin kuuluvat ovat saaneet suositusten mukaisen tehosteannoksen”, Poukka sanoo.

Lisätiedot

Comparative effectiveness of the bivalent BA.4-5 and BA.1 mRNA-booster vaccines in the Nordic countries (medRxiv)

Rokotteet ja koronavirus (THL)

Eero Poukka
asiantuntijalääkäri
THL
p. 029 524 7956
[email protected] 

Ulrike Baum (englanniksi)
tilastotutkija
THL
p. 029 524 7504
[email protected] 

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto koronavirus - thlfi rokote - thlfi