Uudet suositukset tukevat vammaisten ja maahanmuuttaneiden ihmisten selviämistä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Julkaisuajankohta 25.5.2023

Koronaepidemian aikana sen epäsuotuisat vaikutukset hyvinvointiin korostuivat heikommassa asemassa olevilla ihmisillä. Epidemian aikana yhdenvertaisuuteen liittyviä puutteita ilmeni muun muassa tiedon ja palveluiden saavutettavuudessa. Lisäksi toimintakyvyn rajoitteet sekä sosioekonominen asema vaikuttivat siihen, mitä tulisi huomioida vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Koronaepidemian aikana opittiin, että hyvinvointialueiden ja kuntien tulisi huomioida vammaiset ja maahanmuuttaneet ihmiset paremmin osana varautumissuunnitelmiaan, jotta häiriö- ja poikkeustilanteen aikana tieto tavoittaa jokaisen.

Toimintakortit tarjoavat ohjeistuksia hyvinvointialueiden ja kuntien varautumissuunnitelmiin

Kehitysvammaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kuntaliitto ovat koonneet tuoreeseen julkaisuunsa keskeisiä tehtäviä, toimintatapoja ja ehdotuksia selviytymisen tukemiseen sekä varautumisen kehittämiseen hyvinvointialueilla ja kunnissa.

Ohjeistukset on tiivistetty toimintakorteiksi, jotka käsittelevät kolmea keskeistä osa-aluetta:

  • Toimintakortti 1. Saavutettava viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
  • Toimintakortti 2. Ammattilaisten yhteistyö häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
  • Toimintakortti 3. Palvelujen turvaaminen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Toimintakortit sisältävät konkreettisia tehtäviä, toimintatapoja ja ehdotuksia selviytymisen tukemiseen sekä varautumisen kehittämiseen.  

Tavoitteena on, että jokainen kunta ja hyvinvointialue hyödyntää toimintakortteja omien valmius- ja varautumissuunnitelmiensa tukena sekä, harjoitellessaan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa toimimista. 

Varautumista tukevien toimintakorttien kehittämistyössä on hyödynnetty tutkimustietoa koronaepidemian vaikutuksista vammaisten ja maahanmuuttaneiden ihmisten elämään ja palveluihin. Julkaisu on laadittu asiantuntijoiden yhteistyönä yhteiskehittämisen menetelmiä käyttämällä.

Julkaisu on tuotettu Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta -hankkeessa (2021–2023), jonka toteuttajia ovat Kehitysvammaliitto, THL ja Kuntaliitto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Tutustu toimintakortteihin

Vammaisten ja maahanmuuttaneiden ihmisten selviytyminen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa – Varautumista tukevat toimintakortit

Lisätietoa

Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta –hanke (2021-2023)

Skogberg N, Koponen P, Lilja E, Austero S, Achame S, Castaneda A. Access to information, preventive measures and working conditions during the coronavirus epidemic : Findings of the population-based MigCOVID Survey among persons who have migrated to Finland. Discussion paper 8/2021. Finnish Institute for Health and Welfare.

Bastola K, Nohynek H, Lilja E, Castaneda AE, Austero S, Kuusio H and Skogberg N (2023) Incidence of SARS-CoV-2 Infection and Factors Associated With Complete COVID-19 Vaccine Uptake Among Migrant Origin Persons in Finland. International Journal of Public Health.

Valtokari, M.; Väre, A. & Nurmi-Koikkalainen, Päivi (2023) Vammaispalvelujen työntekijöiden kokemuksia COVID-19-epidemian ajalta. Työpaperi 9/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Vammaispalvelujen käsikirja – Vakaviin häiriötilanteisiin varautuminen vammaispalveluissa

Yhteystiedot

Päivi Nurmi-Koikkalainen
Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimi
tiimipäällikkö, johtava asiantuntija
puh. 029 524 7454
[email protected]

Natalia Skogberg
Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -tiimi
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7916
[email protected]

Vammaispalvelujen käsikirja pääuutinen - Vammaispalvelujen käsikirja vpuutinen - Vammaispalvelujen käsikirja