Uusi akatemiahanke hyödyntää jätevesiseurantaa väestön terveyteen liittyvien tekijöiden tunnistamiseksi 

Julkaisuajankohta 31.1.2024 10.50
Uutinen

Tampereen yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä on käynnistynyt MiWaGen -hanke, jonka tarkoituksena on tuottaa kustannustehokas menetelmä infektioepidemiologisen terveystiedon tuottamiselle ja väestön terveystutkimukselle. Jätevesiseurannan avulla on mahdollista seurata tautien tunnusmerkkejä kattavasti ja tunnistaa sairauksia väestötasolla. 

MiWaGen -hankkeessa selvitetään jäteveden sisältämien mikrobien kokogenomin, eli mikrobien kaikkien geenien ja paikkakuntakohtaisten terveystietojen välisiä yhteyksiä.

"Jätevesiseuranta on noussut uudeksi epidemiatyökaluksi tartuntatautien seurannassa, koska sen avulla voidaan havaita väestötasolla tapahtuvia muutoksia", sanoo hankekonsortion johtaja Sami Oikarinen Tampereen yliopistosta. 

Jätevesiseurantaa on aiemmin hyödynnetty esimerkiksi koronavirustapausten määrän seurantaan.

"Aiempi Tampereen yliopiston, THL:n ja Helsingin yliopiston välinen WastPan -akatemiahankkeemme osoitti, että koronaviruksen määrä jätevedessä oli yhteydessä koronatautitapausten määrään alueittain", jatkaa Oikarinen.

Nyt käynnistyneessä tutkimuksessa hyödynnetään terveysrekisteritietoja ja jätevesinäytteiden mikrobien sisältämiä geenisekvenssejä eli geneettistä koodia, joiden avulla mikrobit kyetään tunnistamaan. Uusien kerättävien geenisekvenssien lisäksi hankkeessa hyödynnetään jo aiemmin kerättyjä näytteitä.

"Toteutamme hankkeen näytteenoton Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun jätevedenpuhdistamoilla kuukausittain vuonna 2024. Lisäksi otamme pienaluenäytteitä Kuopiossa ja Tampereella", osahankkeen johtaja Tarja Pitkänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo. 

Sairauksien perinnöllisen riskin osoittamiseen käytetään bioinformatiikan ja datatieteen menetelmiä, esimerkiksi koneoppimista. Tautien leviämisen seuranta on keskeistä sairauksien ehkäisyssä, niihin puuttumisessa ja epidemioiden hallinnassa.

MiWaGen-konsortiotutkimusta vetää Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan ympäristöterveyden tutkimusryhmä. Konsortion osahankkeeseen THL:ssa osallistuu tutkimushenkilöstöä Terveysturvaajat- ja Hyvinvointivaikuttajat-osastoilta. Hanke on osa Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan (BTY) myöntämää rahoitusta. Tampereen yliopiston ja THL:n yhteishanke jatkuu vuoden 2027 elokuun loppuun.

Lisätietoja:

Sami Oikarinen
Yliopistotutkija, MiWaGen konsortion johtaja, Tampereen yliopisto
0503281500
[email protected] 

Tarja Pitkänen
Johtava asiantuntija, MiWaGen konsortion osahankkeen johtaja, THL
0295246315
[email protected] 

Tutustu hankkeeseen Tampereen yliopiston sivuilla. 

Tutustu hankkeeseen THL:n sivuilla. 

Ympäristöterveys Ympäristöterveys tutkimusohjelma4terveysturvallisuus vesi - Ympäristöterveys